חוות דעת – רטיבות וליקויי בניה בקוטג' – 25/1/15

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים ויועצים

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין : משפחת כהן
25/1/2015 : תאריך הביקורת
נושא הביקורת : רטיבות וליקויי בניה בנכס
שם המהנדס הבודק : ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 2015/1/25 ערכתי ביקורת הנדסית במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי ידועות
לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא
חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין
בנכס הנדון, בשעת הבדיקה נכחו מר כהן ומר צבי כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

1. בלאי וחסרה שכבת לכה בארגז רוח, וכן פינה לא גמורה, רעפים אינם קשורים ויכולים להתנתק
מהגג.

רעפים שאינם קשורים ורופפים מפגע בטיחותי

רעפים אינם קשורים

2. בבליטה קונזולית, כנראה שלא קיים בידוד תרמי.

3. רטיבות רבה בכל תחתית קירות בחנייה- אין איטום ואו איטום לקוי במסד-יש לזמן קבלן איטום מיומן לאיטום מסד המבנה ע"י איטום שלילי ומתן תעודת אחריות למינימום 7 שנים.

 • יש לציין כי איטום שלילי לעיתים אינו אפקטיבי בכל %100. רטיבות גורמת בלאי מואץ למבנה ותכולה,
  מפגע בריאותי וירידת ערך הנכס.

4. גם תקרת חנייה רטובה מאוד/ מעל התקרה יש משטח מרוצף –מרפסת סלון ,יש לפרק ריצוף לאטום
מחדש, לבצע בדיקת הצפה ל-72 שעות ואישור מכון התקנים, לאחר מכן ריצוף מחדש.

בדיקת נזילה ואיתור תקרת חניה רטובה

תקרת חניה רטובה

בדיקת נזילה ואיתור תקרת חניה רטובה

רטיבות חודרת לנכס

5. קומת המרתף כולל הממ"ד רטובה מאוד, ניסו להסתיר פגמים אלו בשפכטל וצבע-יש לתקן כמו בסעיף 3.
6. בעליית גג – גובה פתח יציאה למרפסת נמוך = 75.1 מ', קיימת סכנת חבלה בראש-פגם אינו ניתן לתיקון בעלות סבירה.
7. קורות עץ צצות מהגג – מפגע מכוער.
8. רעפים לא קשורים עלולים ליפול מהגג ומים מהגג בשפיכה חופשית במקום שיותקנו מרזבים עד לקרקע.
9. ויברציה מוגזמת במעקה בטיחות.
10. מים מתנקזים ממרפסת גג למרפסת בית צמוד.
11. קורות עץ בגג לא עברו איפרגנציה.
12. פגם באיטום מרפסת גג. רטיבות חודרת לנכס-יש לאטום מחדש כמפורט בסעיף 4.

איתור נזילות ורטיבות ברצפה

חיפוש אחר רטיבות

13. חסר צוהר בדלתות חדרי רחצה בניגוד לתקן 23 חדר רחצה מפלס עליון אינו מושלם !!!
14. אין סימון נתיכים בארון חשמל וקיימים חללים בניגוד לתקנות החשמל , יש להביא חשמלאי לסיום
העבודות ובדיקת מערכת החשמל.
15. לכלוך על אריחי ריצוף.
16. שיפוע של 6 מ"מ/ למ"א בריצוף כגון מול חדר רחצה וכנ"ל מול מרפסת.

שיפוע בריצוף כגון חדר רחצה וכנ"ל מרפסת

שיפוע ברצפה

17. בנכס קיימות מדרגות משולשות, נגרמת סכנת מעידה.
18. סכנת חבלה בראש כשעולים מהמדרגות לעליית הגג\מזקף ראש נמוך, גובה המדרגות בין 19-17 ס"מ,
נגרמת סכנת מעידה בניגוד לתקנות תכנון ובניה 38.3, יהיה צורך לפרק גרמי מדרגות ולהתקין מחדש
19. משקוף פגום בחדר מול מדרגות.
20. ביחידת הורים עם מרפסת, רטיבות בתחתית קירות. ליקוי זה יכול לגרום לנזק-
לחימום תת רצפתי, יש לאטום מחדש את המרפסת כמפורט בסעיף 4.

חלק מזיגוג באזורי סכנה אינו מחוסם סכנה לילדים בניגוד לתקן 1099

זיגוג אינו מחוסם

21. חלק מזיגוג באזורי סכנה אינו מחוסם – סכנה לילדים בניגוד לתקן 1099.
22. חסרים אטמי רוח בפרטי אלומיניום, יש לנקות פרטי אלומיניום, לכוון נעילה ותריסים חשמליים.
23. שיפוע שאינו מספק לריצוף תא מקלחת יחידת הורים , ועדיין לא הותקן כיור.
24. אסלה ביחידת הורים רופפת.
25. רטיבות מימין לחלון חדר רחצה הורים. יש צורך באיטום קיר חיצוני ובדיקה בהמטרה.

גילוי וזיהוי רטיבות מימין לחלון חדר רחצה

רטיבות מימין לחלון חדר רחצה הורים

26. אין מים חמים ביחידת הורים
27. אריחים בגוון שונה בחדר רחצה הורים .
28. קיר עקום בסטייה של כ 8 מ"מ/ למ"א ביחידת הורים.
29. יש לקבל אישור של מכון התקנים לאטימות צנרת ניקוז וביוב וצנרת מים חמים וקרים.
30. נקודת תאורה בגובה נמוך וחריג בחדר רחצה הורים , ודוש נוסף סתם הותקן בקיר.
31. חדר ארונות ללא אוורור / דלת ללא אשנב אוורור.
32. רטיבות בתחתית קיר חדר ילדים צמוד לחדר הורים . .
33. חלונות הפונים לתהום חלקם ללא זיגוג מחוסם.
34. חדר אמבט כללי לא גמור. אסלה רופפת ופתח קופסת ביקורת מכוסה בבליטה של קרמיקה כך שלא
ניתן לפתיחה, האמבט ללא ציפוי מגן.
35. קיר עקום בסטייה אנכית של עד 14 מ"מ/ למ"א בחדר הצמוד לחדר כביסה.

גילוי ואיתור קיר עקום בסטייה אנכית

קיר עקום בסטייה אנכית של עד 14 מ"מ

36. מעקה מסוכן במרפסת סלון בניגוד לתקן 1142– יש לתקן.
37. מריחות כוחלה מכוערות על קירות חיצוניים.
38. הפרשי מפלסים בין מדרגות של עד 16 מ"מ במהלך אמצעי במדרגות.
39. רטיבות רבה חודרת מחצר מרוצפת לקומת סלון-יש לפרק ריצוף ובטון ואדניות ,לחפור ולאטום על
ידי קבלן איטום ,ולהתקין צנור שרשורי לניקוז + תעודת אחריות, בסיום השבת המצב בחצר
לקדמותו.

גילוי רטיבות רבה שחודרת מחצר מרוצפת לקומת סלון

רטיבות רבה חודרת מחצר מרוצפת לקומת סלון

זיהוי מעקה בטיחות בחצרות שאינו תיקני

מעקה בטיחות בחצרות אינו תיקני

40. מעקה בטיחות בחצרות אינו תיקני.
41. חסרים מאחזי יד במדרגות.
42. שיפוע לקוי בריצוף חצר תחתונה .
43. תא ביוב סגור ע"י לוח אבן-יש לבדוק האם מערכות בוצעו על פי תוכנית מהנדס אינסטלציה .
44. חסרה חגורת בטון מזויין במשטחי ריצוף בחצר.
45. לא רואים ניקוז באגנית אבן בנויה.
46. שיפוע לקוי בריצוף חצר מול מטבח ושלולית .
47. לא גמרו לבנות שירותי אורחים והאסלה רופפת.
48. יש צורך בבידוד תרמי בארגזי תריסים.
49. שיפוע של 4 מ"מ/ למ"א בריצוף מול ויטרינה שמאלית בסלון.
50. הנמכת ריצוף אינה מתחת לכנף דלת בסלון.
51. מספר לוחות אבן סדוקות.
52. מעקה מרפסת סלון מסוכן מאוד.

גילוי וטיפול בחלון דף תקוע במרפסת

חלון הדף תקוע

53. חלון הדף תקוע

54. חסר זוויתן מיגון בחלון גזים. פתח האוורור שקוע בטיח ממ"ד וחלון גזים שקוע מפני הטיח.
55. סטייה אנכית של כ 8 מ"מ למ"א משמאל לחלון הדף.
56. בחדר אשפה חסר מגן לחיפוי קיר.
57. מעבר צר, שרוחבו פחות מ – 8.0 מ' מחניה לבית-הפגם אינו ניתן לתיקון.
58. קיימת הגבהה בכניסה מחנייה – סכנת מעידה.
59. חימום תת רצפתי פועל, אך יש שטחים שאינם מחוממים –רצוי לבצע בדיקה לאחר מספר שעות הפעלה.
60. חימום תת רצפתי לא הופעל בשעת הבדיקה בעליית גג.

 • יש לוודא תקינות כל המערכות והאביזרים לפני מסירת הנכס.

 

 

אומדן כספי משוער לתיקון רטיבויות וליקויי בניה –

 

רטיבות ואיטום – 180,000
מדרגות- 20,000 
גג –11,000
דלתות – 12,000
אלומיניום – 4000 
קירות עקומים – 5000
ריצוף וציפוי קירות – 5800 (בתנאי שקיימים אריחים זהים)
בטיחות מעקות – 15,000 
אינסטלציה – 7000
בידוד טרמי בבליטה קונזולית – 5000
חשמל ותאורה – 3500

סה"כ – 300,268
כולל פיקוח הנדסי %10 = 130,295
סה"כ כולל מע"מ %18 = 253,348 ₪

* נדרשים כ-3 חודשים לביצוע התיקונים, אין בחוות הדעת התייחסות לנושא פגם נסתר וירידת ערך הנכס
ניתן להתייעץ עם שמאי מקרקעין , האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבניה למלאכות
בהיקף דומה.

 

פרטי השכלתי :

 • 1978 – בוגר תואר ראשון ושני Msc בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
 • 1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים
 • מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים : 00065286

פרטי ניסיוני :

 • 15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרוייקטים שונים של בניה בבריה"מ.
 • מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד
 • מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת "דונה" – 100 יחידות דיור.
 • תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר- מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
 • בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית תע"ש
 • תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
 • פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
 • שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
 • תכנון והוצאות היתרי בנייה
 • ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
 • ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
 • מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים, ובורר מוסכם.
 • ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל"
 • ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
 • ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
 • ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על
  עבודות איטום.
 • ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9000 מ"ר.
 • ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
 • גינאה – שריסט מהנדסים – פיקוח מטעם משרד השיכון.
 • פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
 • פיקוח מטעם קק"ל, וב"ח אלי"ן – עבודות איטום
 • סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
 • עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"

 

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן