נזקי רטיבות

יש לכם נזקי רטיבות במבנה? לא יודעים מה לעשות? מחפשים פתרון? חברתנו מתמחה באיתור וטיפול בנזקי רטיבות בצורה מהירה ומקצועית על ידי מכשור מתקדם

חדירת או קיום רטיבות במבנה גורמת לנזקים הבאים: רטיבות ממושכת גורמת לבלאי מואץ למוטות זיון והחלשת המבנה, ובמיוחד רטיבות גורמת להחלשת תקרות ועמודים. בנוסף לכך חדירת רטיבות גורמת לקילופי טיח וצבע.

חדירת רטיבות ממושכת גורמת גם לירידת ערך הנכס. לעיתים נגרמים קצרים במערכת החשמל וסכנת התחשמלות.

הופעת רטיבות ועובש גורמים לנזקים לתכולה ומפגע תברואתי. נזקי רטיבות הינם ליקויי בניה משמעותיים לפיכך יש לאתר ולטפל במהירות וביעילות במוקדי חדירת או היווצרות רטיבות בדירה / מבנה.

צרו עמנו קשר עוד היום
צרו עמנו קשר עוד היום לליווי ללא עלות בפרוייקט תמ"א 38

 

 

להלן סקירה של רטיבות ומוקדי היווצרות רטיבות בדירה:

 

נזקי רטיבות

 

1. חדירת רטיבות ממרפסות

 

בד"כ פגם באיטום מתחת לשכבת הריצוף גורמת לחלחול רטיבות לתקרה ו/או רטיבות בקיר ואו בקירות חדר שמצוי מתחת למרפסת, נגרמים קילופי טיח וצבע וכתמים כהים. לעיתים קרובות הרטיבות חודרת מהמרפסת לחדר שנמצא בסמוך למרפסת.הסימפטומים לחדירת רטיבות לחדר סמוך / למרפסת הינם קילופי טיח וצבע מעל הפנלים.

מהנדס בניין מומחה בדק בית יכול לאתר את הרטיבות ע"י גלאי אלקטרוני דיגיטלי מסוג PROTIMETER, ומכשירים נוספים.

לאיטום מרפסת, מהנדס בניין מומחה לבדק בית, בעל ציוד מתאים, יכין מפרט טכני לאיטום המרפסת. יש לאטום גם מעקות בנויים בהיקף המרפסת למניעת חלחול הרטיבות ולמניעת חדירת רטיבות לחדרים סמוכים למרפסות. יש לאטום היטב את הרולקות ואף לבצע סף בטון אטום במעבר מהמרפסת לחדר!

 

2. חדירת רטיבות מגגות

 

פגם בשכבת האיטום של הגג יגרום לחדירת רטיבות לתקרות החדרים ואף להתפשטות כתמי רטיבות בקיר קירות ותקרת חדרים שמצויים מתחת לגג. חשוב לציין כי באם הגג שייך לרכוש המשותף, אזי על ועד הבית לטפל בגורם הרטיבות , כלומר לאטום את הגג המשותף ולדאוג לתיקוני טיח ושיקום התקרה שנפגעה.

במידה וחודרת רטיבות מהגג, מהנדס בניין מומחה בדק בית בעל ידע וציוד נדרש יכין מפרט טכני לאיטום הגג. מהנדס בניין וקונסטרוקציה צריך להכין גם מפרט / או תוכנית חיזוקים במידה ונגרם נזק משמעותי למוטות זיון ו/או לרלסים שבתקרה.נזקי רטיבות ממושכים גורמים לקורוזיה ובלאי רב למוטות זיון שהם חלק חשוב מהאלמנטים הקונסטרוקטיביים שבתקרות! לעיתים קרובות לאחר שהרטיבות נמשכת מספר שנים, המבנה הופך להיות מבנה מסוכן, ועל מהנדס קונסטרוקציה לתת פתרונות מתאימים .

יש להקפיד כי גם תחתית קירות ( רולקות ) בהיקף הגג יאטמו כראוי.

 

3. חדירת רטיבות מקירות חיצוניים

 

במבנים רבים נגרמת ספיגה של מי גשמים וחדירת רטיבות מקירות חיצוניים. זאת מכיוון שישנם קירות בהם התקלף הטיח או הצבע או שמלכתחילה קיים צבע שאינו עמיד לרטיבות – בשל ליקויי בנה. במבנים אחרים ישנם סדקים אליהם חודרת רטיבות.

בעת ביצוע ביקורת מבנים נמצא כי ישנם מבנים שלהם ציפוי שלם לוחות אבן או לוחות שיש שסופגים מי גשמים. לעיתים גם המרווחים שבין לוחות האבן לא מולאו כראוי ב"כוחלה", כך שהרטיבות מחלחלת לתוך הקירות. במקרים אלו ולאחר שמהנדס בניין מומחה בדק בית וליקויי בניה איתר קילופי טיח וצבע או כתמי רטיבות על גבי קירות חיצוניים.

מהנדס בניין מומחה רטיבות יכין מפרט הנחיות לאיטום קירות מעטפת. בקירות חיצוניים של בניין האחריות לתיקונים הינה על ועד הבית.

 

4. בעיית רטיבות מחלקו התחתון של קיר

 

לעיתים קרובות חלקם החיצוני של הקירות החודרים לקרקע הרטובה ממי גשמים או ממי השקייה לא נאטמה כלל או לא נאטמה כראוי. רטיבות חודרת ונספגת בבטון ומחלחלת לחול הים שמצוי מתחת לאריחי הריצוף; הרטיבות עולה ביניקה קפילרית אל תחתית הקירות , ורואים קילופי טיח וצבע בתחתית הקירות. לעיתים הרטיבות עולה לגובה של עד 1 מטר מפני הריצוף.

מהנדס בניין מומחה בדק בית יכין מפרט לאיטום כל האלמנטים והקירות החודרים לקרקע.

 

5. רטיבות תת רצפתית ממסד המבנה

 

ישנם מקרים שבהם מהנדס הבניין מומחה בדק בית,איתר רטיבות שחודרת מתחת לרצפת המבנה. זאת כתוצאה מאי ביצוע איטום או איטום כושל ליציקת הבטון שמצויה מתחת לרצפה שבקומת הקרקע.

רטיבות חודרת לבטון מתחת לריצוף, ומשם עולה לתחתית הקירות. במקרה כזה אין ברירה אלא לפרק את הריצוף ולאטום על פי הנחיות מהנדס בניין מומחה לתחום זה.

 

6. חדירת רטיבות למרתף

 

לעיתים קרובות לא מבצעים הקבלנים הבונים את המרתף איטום כהלכה, כתוצאה מכך נספגת רטיבות בקיר קירות המרתף שמצויים בתוך אדמה / מילוי רטוב/ה, ולעיתים הרטיבות חודרת גם דרך יציקת הבטון שמתחת לפני הריצוף.

בעת ביקורת מבנים מהנדס בניין מומחה בדק בית בעל ציוד מתאים, יאתר את מקורות חדירת הרטיבות למרתף , יכין מפרט לאיטום,לעיתים בנוסף לאיטום גם נדרש שיפור הניקוז של מי הגשמים ומי ההשקייה.

 

7. רטיבות כתוצאה מדליפות בצנרת

 

בכל בניין קיימים צינורות ששיכים לרכוש המשותף כגון צנרת ביוב, צנרת ניקוז מי גשמים מהגג המשותף, צנרת מים ראשית. כשיש דליפה מהצינורות הנ"ל הרטיבות מחלחלת בהיקף הצנרת הדולפת.

ביקורת מבנים-מהנדס בניין מומחה לאיתור רטיבות וליקויי בניה ייתן הנחיות לתיקונים הנדרשים. יש לציין כל העלות הכספית של תיקון צנרת משותפת ונזקים שנגרמו בדירות הינם באחריות ועד הבית.

מרבית מקרי הרטיבות נגרמים מצנרת פרטית של הדירות.

בד"כ קיימים סימני רטיבות בתחתית הקירות שבהיקף חדרי רחצה ושירותים. לעיתים קרובות חודרת רטיבות מחדר רחצה/ או מטבח של דירות עליונות לתקרה וקירות של הדירות התחתונות. במקרה כזה מהנדס הבניין שמתמחה בבדק בית יאתר את מקור הדליפה בדירה העליונה וכך ניתן לאלץ את בעלי הדירה שממנה דולפים המים, לתקן את הצנרת וגם לבצע תיקונים שנדרשים בדירה התחתונה.

בשנים האחרונות נפוצה תופעה של שכנים שמסרבים לתקן את הנזקים שנגרמים כתוצאה מדליפות מים מהצנרת שלהם, לפיכך אין ברירה אלא לאלצם לבצע את כל התיקונים דרך ערכאות משפטיות, זאת לאחר שמהנדס הבניין המומחה לתחום בדק בית מכין חוות דעת מהנדס מומחה בנושא חדירת הרטיבות והתיקונים שיש לבצע.

בד"כ כל העלות הכספית כגון הביקורת ההנדסית של חברת בדק הבית, תיקונים שיש לבצע בדירה וכד', משולמים בסופו של דבר על ידי השכן שסירב במשך שנים לתקן את הנזקים שגרם להם!

 

8. רטיבות כתוצאה מפגמים ברצפה

 

לעיתים קרובות קיים פגם באיטום רצפת וקירות חדרי רחצה ישנים או שמבוצע שיפוץ בדירה תוך כדי השיפוץ, נהרסת שכבת האיטום ורטיבות חודרת לדירה שמתחת לחדרי הרחצה.

מהנדס בניין מומחה בדק בית יכין מפרט לתיקונים.

 

9. רטיבות כתוצאה מפגם בבידוד התרמי

 

בחודשי החורף הקרים, האוויר בתוך דירות המגורים חם, והאוויר שבחוץ קר. ישנן דירות בהם קיים פגם בבידוד התרמי, כתוצאה מכך נגרם עיבוי ( קונדנסציה ), כלומר טיפות מים זעירות מתעבות על פני הקירות החיצוניים או התקרה של הנכס.

הפגם נפוץ לעיתים קרובות מתחת למרפסות / גגות שאין להם בידוד תרמי או בקירות חיצוניים,פגם תרמי נחשב לליקויי בניה נפוץ.

הסימפטומים – בביקורת מבנים נמצא כי בניגוד למקרה של חדירת רטיבות, מאופיינים הסימנים של פגם תרמי בהתהוות של נקודות עובש שחורות בתקרה או בקירות , זאת ללא התקלפות של צבע או טיח.

מהנדס בניין מומחה מטעם חברת בדק בית, יודע לזהות את ההבדל בין נזקים שנגרמים מפגם תרמי לבין נזקים שנגרמים עקב חדירת רטיבות.

 

לסיכום

 

במאמר זה תוארו בקצרה סימפטומים ותהליכים של רטיבות בדירה / במבנה. לעיתים קרובות קיימים מספר גורמי רטיבות באותו הנכס כך שמהנדס בניין מומחה לבדק בית יבצע ביקורת מבנים -ובדיקת רטיבות על מנת לאתר מהם מקורות חדירת הרטיבות, ואילו תיקונים יש לבצע על מנת לחסל את הרטיבות.

דילוג לתוכן