מבנה מסוכן - מפרט טכני לדוגמא

מפרט להסרת סכנה ממבנה - בדק בית - גלאור מהנדסים

 

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


מפרט טכני להסרת הסכנה

שיקום קירות חיצוניים בהיקף המבנהמעקה שבהיקף הגג ומרפסות:

 • הסרת גושי בטון רופפים – סיתות חציבה וקילוף חלקי בטון רופפים וסדוקים עד קבלת פני בטון יציבים ונקיים.
 • הסרת טיח רופף \ סדוק עד לשכבת הבלוקים ואו הבטון .
 • חשיפת מוטות זיון שנתקפו בקורוזיה בכל היקפם ולפחות 1 ס"מ מאחוריהם, את חשיפת מוטות הזיון מבצעים באזורים בהם קיימת התנתקות בטון וטיח בלבד – יש לחשוף את מוטות הזיון לפחות 5 ס"מ נוספים משני הצדדים.
 • הסרת קורוזיה ממוטות זיון ע"י מברשת פלדה, או בד שמיר, צביעה בממיר קורוזיה ומריחת מוטות זיון ב- "סיקה מונוטופ 610".
 • במידה וישנם מוטות זיון עם בלאי של יותר מ- 25%. יש לחשוף אותם עד לחלק שלא חלוד ובאורך של פי 10 מקוטר הזיון הקיים, יש להסיר את החלק הבלוי \ חלוד לרתך מוטות זיון חדשים באותו הקוטר, במקרה שבאותו מקום יותר ממוט אחד וגם החישוקים הקיימים בלויים – יש להסיר אותם ולהתקין חישוקים מברזל 8 מ"מ בקידוח במרחק של  – 20 ס"מ זה מזה.
 • שיקום בטונים ע"י "סיקה רפ" עפ"י הנחיות יצרן – עובי מילוי מקסימום 30 מ"מ לכל שכבה .
 • עיגון מרזבי מתכת למבנה, המלצה – השלמת חלקי מרזב שחסרים, באם קיימים מרזבים שאינם מנקזים מים \ מבוטלים ניתן לפרק ולפנות.

מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים

 • יישום "סיקה טופסיל 107" מעל גבי כל הקירות, מעקות והכרכובים שישוקמו לצרכי איטום ומניעת חדירת רטיבות- חובה לאטום גם מעל הכרכובים על מנת למנוע את המשך הבלאי המואץ.
 • באזורים בהם קיימים סדקים במפגשי אלמנטים כגון בלוקים ובטון-
  יש לסתת ולהסיר את הטיח משני צידי הסדקים ברוחב של כ- 10 ס"מ להתקין רצועות רשת אקספנדד ולטייח מעל גבי הרשת,
 • בסדק \תפר שבין תוספת בניה למבנה מקורי יש להסיר טיח רופף ולמלא בסיקה פלקס .
 • המלצה – בכל הקירות המטוייחים -יש לבצע טיח בטקסטורה זהה ככול הניתן לקיים –שכבת הרבצה בעובי שלא יעלה על 5 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי שלא יעלה על 15 מ"מ ,יש לבצע את הטיח כולל אשפרה
 • המלצה –  בכל הקירות בהם יבוצעו התיקונים נדרש לצבוע  בצבע אלסטי עמיד לרטיבות כגון מ,ד של טמבור  מינימום 2 שכבות בגוון דומה ככל הניתן לגוון הקיים ,כולל פריימר מתאים , על פי הנחיות יצרן ,זאת למניעת המשך הבלאי המואץ
 • המלצה -מכיוון שחדירת רטיבות ממושכת גורמת בלאי למוטות הזיון והתנתקות גושי בטון וטיח, ועל מנת למנוע המשך של הבלאי – אני ממליץ לאטום את כל הקירות החיצוניים ע"י ביצוע צביעה בצבע עמיד לרטיבות ,כגון מ, ד של טמבור 2 שכבות עפ"י הנחיות יצרן. את המלאכה הנ"ל צריך לבצע לפני רדת הגשמים.- מומלץ כי הקבלן יתן הצעת מחיר נפרדת לצביעת כל קירות המעטפת .

שיקום פנים המבנה \ חדר מדרגות

 • הסרת גושי טיח ובטון רופפים מכל מקום בו קיימים גושי טיח או בטון רופפים בכל פנים המבנה.
 • חשיפת מוטות זיון שנתקפו בקורוזיה בכל היקפם , הסרת קורוזיה, יישום ממיר קורוזיה ומריחה ב- "סיקה מונוטופ 610 ".
 • במידת הצורך – באם קיים בלאי של מעל 25% לזיון -יש לתקן לפי סעיף 1,5 שבמפרט
 • שיקום בטונים ע"י "סיקה רפ".
 • ביצוע טיח פנים.
 • בסיום צביעה בגוון זהה לקיים בכל האזורים בהם יבוצעו התיקונים.

מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים

 • קיימת רטיבות רבה בחדר מדרגות – בקיר שחוצץ בין חדר מדרגות לדירה, יש לזמן בדחיפות אינסטלטור לאיתור ותיקון הדליפה שאם לא כן הבלאי ימשך ואף יחמיר!

גג וחדר מדרגות 

גג הרעפים לרבות קונסטרוקציה נושאת ותקרת רביץ מתפרקים ומהווים סיכון בטיחותי חמור!

יש לפרק את הגג ואת תקרת הרביץ ולהתקין גג חדש ע"י גגן מיומן , ואו לחילופין תכסית אחרת מעל חדר המדרגות \ אולם לשם כך נדרש היתר בניה.

מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים   מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים

 • יש להחליף זגוגיות שבורות בחדר מדרגות.
 • יש לתקן את מעקה המתכת שבולט מחוץ לקיר \ חלון חדר מדרגות.

מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים

 • יש לפרק בלוקים סדוקים ולהתקין קיר תומך מבלוקים בין החצר למדרכה.
 • יש לפנות דלת וחפצים נוספים שזרקו מהגג על העצים -מפני שחפצים אלו עשויים ליפול בהמשך לחצר.

מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים

 • יש לתקן מספר מדרגות שבורות, כמו כן על פי התקנים הישראלים נדרשים מעקות בטיחות היכן שקיימים הפרשי מפלסים כגון בכניסה לבניין מומלץ להתקין אף על פי שלא דרשו זאת במכתב של העירייה.
 • יש לשקם מדרגות בחזית אחורית ואו לפרק ולפנות אם אין בהם צורך.

מבנה מסוכן - מפרט טכני להסרת הסכנה - גלאור מהנדסים

 • יש למנוע כניסת אנשים לחצר אחורית מפני שגדר הרשת אינה מהווה מעקה תקני ויש סכנת נפילה לתהום!
 • ניקיון – בסיום המלאכות יש לנקות את האתר.

אחריות הקבלן

הקבלן יוודא לפני מתן הצעת מחיר כי הוא בדק היטב את המבנה והאתר והוא מודע להיקף המלאכות שעליו לבצע.

הקבלן יזמן את מפקח הבנייה לאחר חשיפת מוטות זיון שנתקפו בקורוזיה, ולפני כיסוי כלשהו.

את כל העבודות יש לבצע עפ"י כל הוראות הבטיחות והגהות, התקנים הישראלים, הוראות יצרן לגבי עבודה עם חומרים כגון "סיקה", טיח, צבע וכד' ודרישות עיריית תל אביב יפו.

הקבלן ייתן הצעת מחיר עבור כל מלאכות השיקום לשם הסרת הסכנה ולא יהיו תוספות!

הערות:
את כל עבודות השיקום החיצוניות והפנימיות יש לבצע קומפלט בכל מקום בתוך המבנה ומחוץ למבנה בו קיימים פגמים כגון – התנתקות גושי בטון, טיח, סדקים, ומוטות זיון חשופים – וכן במקומות בהם קיימים חורים בקירות חיצוניים.

לחוות דעת נוספות <<לחצו כאן>>

למידע אודות מבנים מסוכנים <<לחצו כאן>>

 

דילוג לתוכן