כשלי איטום במבנים והנחיות לתיקונים

10/02/2020

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו

הנידון: כשלי איטום במבנים והנחיות לתיקונים

 

תאור – מבנה דו מפלסי / תקרות צלעות, חלק מקירות בחיפוי אבן כורכר וחלקו  בציפוי שליכט.

 

1-פגמי איטום קשים בחלונות :.

לחלונות הקטנים אין בכלל פתחי ניקוז במסילות פנימיות כך שכל פעם שחודרת רטיבות היא חודרת לתוך הבניין, 

החלונות הקטנים לא מתאימים לגשמים ולבסוף ידרש להחליפם !

בנוסף לכך מרווחים בין פרופילי אלומיניום אינם אטומים 

קיימים  גם חלונות הזזה שיש להם ניקוז ומחדירים בהרבה פחות רטיבות ,החודרת  בשל פגמי איטום בסיליקון בהיקפם .

2- חזית מערבית   שליכט שסופג רטיבות ומחדיר רטיבות וביחוד לחדר מדרגות –

.

3- בקיר חיצוני מזרחי קורת בטון חשוף, רצוי לאטום בצמנט הידראולי כגון סיקה טופ סיל 107 דו שכבתי גוון אפור.-יש לציין כי עדיין אין סימני חדירת רטיבות למסד בחזית זאת .

4- חדר 3 ריפוי בעיסוק רטיבות חודרת מפתח חלון רפפה –

.

5- חדר מדרגות חדירת רטיבות גם היקף חלונות קטנים וגם במרכז הקיר.

6- כרכוב בטון -נדרש לסיים איטום מתחת להגבהה  וכן ליישם חומר הלבנה מונע קרינה על גבי ביטומן.

7- קומה ב' חדר טיפולים עם יציאה לגג:

שאריות של רטיבות בתחתית קיר שפונה לחדר מדרגות -יש לבדוק אטימות מרזב לניקוז מי גשמים שעובר בצמוד לקיר חיצוני.

8- גג עם יריעות ביטומניות בקומה ב':

 • הותקנו בטעות יריעות עם חול ללא אגרגט.שאינן מתאימות לקרינת השמש .

 • יש שלוליות- פגם שיפוע.

 • לא הותקנו סרגלי אלומיניום.

 • לא יישמו חומר מונע קרינה מפגשי יריעות.
 • אפיי מים מעל יריעות לא אטומים עם טחב.

 • מעל יריעות חסר מסטיק ביטומני ויריעות מתנתקות מהקירות.
 • צינור ניקוז ליד הסולם  גבוהה ממפלס היריעות מהגג.
 • רולקות בחלק מהגג לא בוצעו כהלכה.

 • סדיקה וקילופי טיח/ שליכט מעקות.

 • מחסן מונח על יריעות כנראה ללא הגנה על היריעות חותך את היריעות.

 • מעל כניסה לממ"ד  ובאזורים נוספים מתחת לגג קיימים כתמיי רטיבות.

-מים כלואים מתחת ליריעות איטום –

9- גגונים: עם מזגנים מעל חצר פנימית- נדרש ליישם חומר איטום מונע קרינה כגון היפרדסמו LV.

11- גג עליון ליקויים:

 • שלולית עמוקה בפינה צפון מזרחית ובפינה דרום מזרחית.

 • במעקות שליכט וצבע מקולף \ המעקות סופגות רטיבות.
 • חסרים סרגלי אלומיניום.
 • חסר חומר מונע קרינה מפגשי יריעות.
 • חסר מסטיק ביטומני מעל יריעות.
 • צינורות 4 צול צמודים למעקות ללא קוביות בטון 30 x 30 ס"מ שיש לצקת.
 • חומר ביטומני שחור ללא מונע קרינה.
 • חסרים ברדסים למרזבים.
 • מזגנים מונחים ללא מיגון על היריעות.
 • הגבהות בטון של מוצא צנרת אינן אטומות בחלקן העליון.
 • טיח מתקלף במעקות.
 • כפיסי עץ במעקות.
 • נדרש לחדש איטום היקף חדירת צנרת לשרוולים.

 

-רטיבות כלואה מתחת ליריעות –

 • בקומת המשרדים מוקדי חדירות רטיבות רבים מאוד 
 1. חדר מנכלית  חדירת רטיבות פתח איוורור -לכן הפתרון הינו כנראה התקנת גגון .רטיבות חודרת גם  מתחת ל- 2 חלונות וגם ארכיון סמוך רטוב.

 

 

 

כתב כמויות 

 

כללי- 

תנאי סף הינו כי הקבלן שיבצע את עבודות האיטום הינו קבלן איטום מורשה ומיומן. על הקבלן לעבוד על פי כל כללי הבטיחות והגהות תוך הקפדה על ביצוע המלאכות לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 5 , והתקנים הישראלים 1752. 1920  ועוד 

היריעות יהיו מתאימות לת"י 430.

התקנים והמפרט הכללי לעבודות בנייה אינם מצורפים למסמך זה, על הקבלן לזמן את המפקח לבדיקה לפני ביצוע כל שלב ובסיומו.

הקבלן יבדוק את האתר לפני ביצוע העבודות לרבות ביצוע מדידה מדוייקת במקום -לא ישולמו תוספות בגין טענה כי  מידות בפועל לא מתאימות להצעת המחיר \ או לכתב הכמויות !

במדידת שטח גגות \ לאיטום ביריעות ביטומניות – השטח שרשום בכתב הכמויות  אינו כולל איטום תחתית מעקות ביריעות ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון .

הקבלן צריך לעבוד לפי כל כללי הבטיחות – יש לעבוד עם כל החומרים עפ"י הנחיות היצרנים / ספקים.

אין ליישם חומר ביטומני על גבי משטחים רטובים, ואין ליישם צמנט הידראולי על גבי חומר ביטומני. הקבלן יוודא את רציפות מערכת האיטום ובמידה של אי התאמה יש להודיע ליועצים לפני הביצוע.

מפרטי האיטום אינם מהווים תחליף להנחיות אדריכל וקונסטרוקטור / יועץ אינסטלציה ויועצים אחרים. 

 

 1. מפרט לאיטום גגות ביריעות ביטומניות  ומעקות – 

 

הערה חשובה – 

קיימים 2 גגות שאטומים ביריעות ,גג במפלס קומה א ,וגג עליון שמעל קומת משרדים .

נמסר לי כי חלק ניכר מגג עליון של המבנה נאטם לפני מספר שנים בלבד ,אף על פי כן חדירות רטיבות להרבה מוקדים בקומת המשרדים ,כשמעקות כלל אינם אטומים וסופגים רטיבות רבה  , לכן מומלץ לפני ביצוע איטום מחדש של גג עליון לבצע בדיקת הצפה על מנת להחליט האם אכן נדרש לאטום את כל הגג הנ"ל מחדש– כך שבמידה ויחליטו לא. לאטום גג עליון מחדש  ביריעות יש להפחית זאת מכתב הכמויות !

 

מס' תיאור העבודה יח' מידה כמות מחיר

בש"ח 

סה"כ
א. הסרת סרגלי אלומיניום , יריעות ביטומניות וחומרי איטום ישנים עד פני הבטון החשוף. קומפלט  425 25 10,625
ב. שיפור שיפועים רק באזורי שלוליות ע"י מדה בטון/ נדרש שיפוע של מינימום 1.5%. מ"ר   25  70 1,750
ג. החלקת הגג ותחתית קירות כהכנה לקבלת מערכת האיטום כנדרש בת"י 1752. קומפלט 
ד. על פני גג יבש לחלוטין יישום פריימר ביטומני כגון 474gs   300 גר' למ"ר. קומפלט 
ה. התקנת יריעות חיזוק app5  ללא אגרגט, ברוחב של מינימום 30 ס"מ במפגשים עם מעקות והגבהות. קומפלט 
ן. התקנת יריעות ביטומניות 2 שכבות מסוג APP, שכבה תחתונה 4 מ"מ, שכבה עליונה 5 מ"מ עם אגרגט. מ"ר  425 130 ש"ח למ"ר לסעיפים ג- ח 55,250
ז. התקנת סרגלי אלומיניום תקניים משופעים עם עיגונים בדיבלים כל 30 ס"מ. קומפלט  כלול  כלול 
ח. מעל יריעות – מילוי מסטיק ביטומני אלסטומרי כגון 244, בחיבורי יריעות יישום חומר מונע קרינה כגון פוליגג בעובי מינימום 1 מ"מ. קומפלט  כלול  כלול 
ט. בדיקה בהצפה למשך 72 שעות ואישור מכון התקנים. יח 2 1400 2,800
י. התקנת נקזים עם קולר שמחבר ליריעות האיטום כגון של חברת דלביט או ביטום  יח  5 כלול 
.  
.  
.יא  מזגנים יש להניח על אריחי ריצוף. קומפלט  כלול 
יב התקנת ברדסיים בפתחי ניקוז. כלול 
   
יד . מילוי קצף פוליאוריתני היכן שחודרים  צינורות ל"מקל סבא. יח  2 כלול 

  סה"כ לא כולל מע"מ                                                                                70,425 ש"ח 

 

 1. איטום מעקות והגבהות 

 

מס' תיאור העבודה יח' מידה כמות מחיר

בש"ח 

סה"כ
א. הסרת עובש, טיח וצבע רופף / שטיפה בלחץ של 200 בר. מ"ר  182
ב. פתיחת סדקים. סדקים עמוקים יש למלא בסיקהפלקס FC11.
סדקים עד 2 מ"מ – מילוי ביסוד  ומעליו מילוי גמיש של טמבור.
קומפלט 
ג. היכן שנחשפו מוטות זיון – הסרת קורוזיה מכל היקף מוט זיון , יישום סיקה מונוטופ 610, מילוי בסיקה רפ. קומפלט 
ד. צביעת מעקות בכל שטחם כולל רום מעקות בצבע "רב גמיש" של טמבור 2/3 שכבות עד לקבלת כיסוי אחיד עפ"י הנחיות יצרן. מ"ר  182   סעיפים א-ד   70 ש"ח  12,740
 
ה. בדיקה בהמטרה והשפרצה ע"י צינור במשך 20 דקות על גבי  מעקות ואישור מכון התקנים . 2 2 1700 3,400
ו. מילוי  בסיקהפלקס FC11 בחיבור צנרת אוויר לרום מעקות. קומפלט  כלול 

 

סה"כ לא כולל מע"מ                                                     16,140 ש"ח 

 

 1. כתב כמויות לאיטום חלונות המבנה .

 

מס' תיאור העבודה יח' מידה כמות מחיר

בש"ח 

סה"כ
א. הסרת חומר איטום בהיקף כל החלונות. יח 77 כלול 
ב. איטום מחדש בהיקף פתחי חלונות על ידי סיליקון ניטראלי כגון סיקה סיל C על גבי משטחים נקיים מאבק וללא חלקים רופפים. יח  77 100 7,700
ג. יש לאטום מפגשי פרופילים בחלונות הקטנים / חלונות שדולפים, ביחוד הקפדה במסילות תחתונות. יח  30 50  1,500
ד. בסיום יש לבצע בדיקת המטרה  ובדיקת התזה בעזרת צינור ואישור מכון התקנים. יח 1 1700 1,700

סה"כ      לא כולל מע"מ                                                                                                10,900 ש"ח    

 

 1. מפרט לאיטום קירות עם שליכט צבעוני 

 

מס' תיאור העבודה יח' מידה כמות מחיר

בש"ח 

סה"כ
א. הסרת שליכט וטיח רופף . מ"ר  25
ב. שטיפה בלחץ של 200 בר . קומפלט 
ג.  פתיחת סדקים, מילוי סדקים  בסיקה פלקס FC11 על גבי פריימר 3 N קומפלט 
ד. תיקוני טיח שחור מקומיים במידת הצורך. קומפלט 
ה.  פריימר תואם על פי דרישות יצרן השליכט החיצוני. קומפלט 
ו. יישום שליכט צבעוני  בגוון וטקסטורה דומה ככל הניתן לקיים במבנה. מ"ר  25  סעיפים א-ו  150 ש"ח  3,750
ז. בדיקה בהמטרה ואישור מכון התקנים. יח  1 1700 1,700

סה"כ לא כולל מע"מ                                                                                               5,450 ש"ח 

 

 1. כתב כמויות  להשלמת איטום גגונים / כרכובים

 

מס' גגונים  יח' מידה כמות מחיר

בש"ח 

סה"כ
א. ניקיון. קומפלט 
ב.  החלקת בטון חשוף ברום גגון משולש. קומפלט 
ג. יישום פריימר יוניברסל. קומפלט 
ד. 2 שכבות היפרדסמו IV בעובי של מינימום 1.5 מ"מ / לחילופין ניתן להשתמש בסיקה לסטיק 560 דו שכבתי. מ"ר  25  150  3,750

סה"כ לא כולל מע"מ                                                                 3,750 ש"ח 

 

דילוג לתוכן