חוות דעת – לרכוש משותף – 26/1/1710

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין: מר וויצמן
הביקורת תאריך: 21/03/2012
כתובת: רחוב חושן 1 נס ציונה
נושא הביקורת: חדירת רטיבות רבה לנכס.
שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 2017/03/21 ערכתי ביקורת הנדסית בנושא חדירת רטיבות רבה לנכס
במבנה הנדון.

אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית
משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

אין בחוות הדעת התייחסות/בדיקה לצורך רישום/בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל
עניין בנכס הנדון.

בשעת הבדיקה נכחו גב' וויצמן ומר צביקה כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

נתבקשתי לחוות דעתי בנושא חדירת רטיבות רבה לנכס, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי
במצלמה טרמית מסוג 105 tri fluke ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter ,וצילמתי תמונות.

כללי:

רטיבות רבה חודרת לדירה בשל כשלי איטום קשים.
על פי נספח לפרוטוקול מסירה מתאריך 2016/05/31 ברור כי כבר אז חדרה רטיבות לדירה אם כי
בכמות פחותה בהרבה.
לאחר מכן עם רדת הגשמים ובעת שהשקו במים את האדנית הבנויה בכניסה לבניין בצמידות לחדר
שינה, התגברה חדירת הרטיבות פי כמה וכמה!

הממצאים:

רטיבות עזה מלווה בקילופי טיח וצבע ועובש בחלקם התחתון של קירות חדר שינה הסמוך לכניסה
לבניין.
הרטיבות מתפשטת אף לחדר מגורים לנישה לקמין ומשמאל לוויטרינת יציאה לחצר/גינה.

רטיבות עזה מלווה בקילופי טיח

רטיבות עזה מלווה בקילופי טיח

קילופי טיח וצבע ועובש

 

 

הרטיבות מתפשטת אף לחדר מגורים לנישה לקמין ומשמאל לוויטרינת יציאה לחצר/גינה.

רטיבות מתפשטת אף לחדר מגורים

רטיבות מתפשטת אף לחדר מגורים

בוצעו ניסיונות איטום שכללו הזרקת חומרי איטום

בוצעו ניסיונות איטום שכללו הזרקת חומרי איטום מתוך חדר השינה ואיטום של חלק מהאדנית
הסמוכה לחדר השינה אולם התיקונים כשלו והרטיבות מחמירה.

חדירת רטיבות שגורמת לקילופי טיח וצבע, וריחות עובש בדירה גורמת לפגיעה קשה באיכות החיים,
בלאי מואץ למבנה ותכולה ומפגע בריאותי.

במצב הקיים לא ניתן להתגורר בחדר השינה!

 

תיקונים נדרשים בדחיפות:

איטום חיצוני :
יש לפנות מילוי אדנית.
א.יש לאטום מחדש את האדניות.
ב. יש לבצע בדיקת הצפה ל – 72 שעות.
ג. יש להתקין פתחי ניקוז מים באדנית .
ד. יש לפרק ריצוף + יציקות בטון שצמודות לקיר חיצוני של חדר מגורים .
ה. יש לחפור ולחשוף את האלמנטים החודרים לקרקע הרטובה.
ו. יש לאטום את תחתית הקירות החיצוניים החודרים לקרקע.
ז. יש להתקין צינור שרשורי עטוף בחצץ.
ח. בסיום יש להחזיר את המצב לקדמותו מבחינת משטחי בטון מזויין, ריצוף וגינון.

ט. גם בכניסה לבניין בצמידות לקיר חיצוני של חדר שינה יש לאטום.

* יש לקבל מקבלן איטום מיומן תעודת אחריות למינימום 7 שנים!
עלות המלאכות הנ"ל כולל אחריות כ – 20,000 ₪ !

 

תיקונים בתוך הדירה:
מכיוון שקיימת רטיבות רבה בקירות ובמצע שמתחת לריצוף וכן בין הריצוף לפנלים סביר להניח כי
יש עובש גם מתחת לפרקט שגורם למפגע בריאותי, לכן יש לפרק את הפרקט בחדר שינה.

קיימות 2 אופציות:
א. פירוק ופינוי ריצוף ומצע, ייבוש הבטון ולאחר מכן ריצוף מחדש על גבי מצע יבש והתקנת פרקט.
ב. אפשרות שנייה הינה לייבש ע"י יבשן אלקטרוני, אולם הבעיה הינה כי יתכן שיידרשו מספר
שבועות לשם כך ויתכן שחלק מהרטיבות ישאר במצע ובתחתית הקירות.
לכן האפשרות של פירוק ופינוי ריצוף ומצע עדיפה בהרבה!
כמו כן לשם ביצוע התיקונים יש לפנות את תכולת החדר כולל פירוק ופינוי ארון קיר.
מכיוון שלא ידוע האם מסד הקיר החיצוני של החדר הפונה ללובי הבניין אטום, מומלץ גם לבצע
איטום שלילי/ איטום פנימי עד לגובה של כ – 1 מ' מפני הריצוף.
בסיום תיקוני טיח וצביעת חדר שינה.
וכן ידרשו תיקוני טיח וצבע בסלון.
עלות התיקונים בתוך הדירה כולל פירוק ופינוי תכולה וארון כ – 22,000 ₪

שונות:
גושי טיח מתפרקים מקורת בטון/ פרגולת בטון בחצר- נגרם סיכון בטיחותי.
יש להסיר גושי טיח רופפים, לאטום את חלקה העליון של קורת הבטון ולהתקין לוחות קופינג עם
אפיי מים.

גושי טיח מתפרקים מקורת בטון

 

העלות כ-3,000.₪
סה"כ עלות התיקונים כ – 45,000.₪
סה"כ כולל %10 פיקוח הנדסי 49,500.₪
סה"כ כולל %12 מע"מ 57,915.₪

נדרשים כשבועיים לביצוע המלאכות!
האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה למלאכות בהיקף דומה, אין בחוות הדעת
התייחסות לנושא עוגמת נפש וירידת ערך הנכס, המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.
האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי, והתייחסות לפגמים נסתרים.

פרטי השכלתי:

1978 – בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים.
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים: 00065286

פרטי ניסיוני:
15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרוייקטים שונים של בניה בבריה"מ.
* מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד.
* מהנדס ביצוע, ניהול ופיקוח על בניית 100 יחידות דיור מטעם חברת דונה.
* תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר – מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
* בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית )תע"ש(.
* תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
* פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
* שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
* תכנון והוצאות היתריי בנייה.
* ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
* מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ובורר מוסכם.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל".
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
* ייעוץ ופיקוח הנדסי בפרויקטים שונים- מועצה מקומית כפר שמריהו.
* ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
* ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על
עבודות איטום.

* ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9,000 מ"ר.
* ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
* גינאה – שריסט מהנדסים- פיקוח מטעם משרד השיכון.
* פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
* פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלי"ן – עבודות איטום.
* סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
* ייעוץ בנושא איטום- בית דפוס והפצה "ידיעות אחרונות"
* בדיקת עשרות מבנים מסוכנים ומבני פלקל בעבור עיריית בת-ים.
* כנסת ישראל- יעוץ באיטום גגות.
* עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן