חוות דעת הנדסית לאיתור ליקויי בניה

חוות דעת לדוגמא - בדקת בית - גלאור מהנדסים

 

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין : משפחת שוורץ
22/03/2017 : הביקורת תאריך
כתובת : רחוב ירמיהו 24 דירה 7 ירושלים
נושא הביקורת : ליקויי בניה
שם הבודק : צבי כהנא

הנני מאשר בזאת שבתאריך 22/03/2017 ערכתי ביקורת במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון. בשעת הבדיקה נכחו : המעצבת/ אדריכלית גב' פרידמן ומר צבי כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

 

כללי:
עבודות הבנייה עדיין לא הסתיימו, חנייה ומחסן לא מוכנים ולא נבדקו, טרם הותקן אינטרקום, כיסוי ארון חשמל, חלק מכלים סניטריים וברזים ,חלק מדלתות הדירה, ארונות מחלקי מים, שקעים ומפסקים טרם הותקנו, אין חשמל ולא ניתן לבדוק תריסים חשמליים, מטבח טרם הותקן , עדיין לא ניקו את הדירה ועוד כמו כן קיימת רטיבות רבה בדירה – במצב הקיים לא ניתן להתגורר בדירה.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות רבה בדירה

נמצאו הליקויים הבאים:

ליקויים בסלון:

לכלוך מרובה על ריצוף פנלים.

התקנת שקעים ומפסקים – טרם הותקנו.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - טרם הותקנו שקעים ומפסקים

כיסוי צבע אינו אחיד – בליטות במפגשי לוחות גבס בתקרה.

פרטי אלומיניום בדירה – נדרש ניקוי + כיוון + התקנת אטמי רוח.

ישור זוית – אין זווית ישרה 90 מעלות במפגשי לוחות גבס משמאל לכיור.

טיח לקוי מתחת לוויטרינה.

מלחים ומינרלים מסיסים יוצאים במרווחים –

מלחים ומינרלים מסיסים יוצאים במרווחים שבין אריחי ריצוף בסלון בסמוך למרפסת מפני שחדרה רטיבות מהמרפסת , יש לתקן את האיטום במרפסת + בדיקת הצפה ל – 72 שעות וייבוש המצע שמתחת לאריחי ריצוף.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - מלחים ומינרלים מסיסים יוצאים במרווחים

ריצוף וחיפוי קירות – רק לאחר ניקיון הדירה ניתן יהיה לבדוק ריצוף וחיפוי קירות.

 

ליקויים במטבח:

כיסוי צבע לא אחיד בקירות, סדקים בחיבורי לוחות כבס בתקרה.

סדק אנכי לכל גובה הקיר שחוצץ בין מטבח לחדר רחצה.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - סדק אנכי לכל גובה

מילוי רובה בגוון לא אחיד.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - מילוי רובה בגוון לא אחיד.

כתמי צבע על חלונות אלומיניום.

אדן חלון מטבח – טרם הותקן.

תריס חלון קטן במטבח תקוע במסילתו.

סימני חדירת רטיבות מהמרפסת למטבח, רטיבות מתחת לפנלים- יש לטפל במרפסת כמו שנרשם בסעיף 7.

 

 בדק בית - חוות דעת לדוגמא - סימני חדירת רטיבות מהמרפסת למטבח         בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות מתחת לפנלים

רטיבות רבה מתחת להכנה לכיורי מטבח –

בתחתית הקיר ומילוי רטוב מתחת לאריחיי ריצוף, יידרש לאתר את מקור הרטיבות + בדיקת אטימות צנרת ובסיום ייבוש מצע ע"י יבשן אלקטרוני. רטיבות גורמת לבלאי מואץ למבנה ותכולה , פגיעה באיכות החיים , מפגע בריאותי!

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות מתחת לאריחיי ריצוף          בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות רבה מתחת להכנה לכיורי מטבח

פרוזדור – חסר כיסוי קופסת חשמל.

ניקוי פנאלים – יש לנקות ריצוף ופנלים.

שירותי אורחים – דלת טרם הותקנה.

ריצוף וחיפוי קירות – מלוכלך.

וונטה – טרם הותקנה.

כנף דלת – אין מנגנון תפוס-פנוי או צוהר בניגוד לת"י 23 -יש להחליף.

כיסוי צבע תקרה וקירות ברוב חלקיי הדירה אינו אחיד ואינו מספק.

 

פרוזדור כניסה לנכס:

בדלת כניסה – טרם הותקנה ידית ומעצור.

טיח לקוי ומעוות – במפגשי קירות בסמיכות לדלת כניסה.

הנמכה למזגן –

הנמכה למזגן אולם בוצע בניגוד לתכנית כנראה בגלל הבוילר! אף על פי שהזמינו במיוחד בוילר קטן במיוחד.

רטיבות מתחת לבוילר ומערכת מיזוג –

תקרה מונמכת אינה מפולסת בשיפוע 8 מ"מ/מ"א.- יש לפרק ולהתקין מחדש כראוי ועל פי התכנון!

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות מתחת למערכת מיזוג       בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות מתחת לבוילר

 

חדר רחצה:

לכלוך רב על ריצוף חיפוי קירות ובתוך אמבט.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - לכלוך רב על ריצוף חיפוי קירות ובתוך אמבט.

מתלה ברז דוש – התפרק ממקומו.

דלת חדר אמבט – ללא צוהר או מנגנון תפוס פנוי בניגוד לתקן ישראלי 23-.יש להחליף.

ארונות מחלקי מים – טרם הותקנו ארונות מחלקי מים.

קופסת ניקוז – גבוהה מריצוף.

תקרה מונמכת אינה מקבילה למשקוף \ שיפוע בתקרה 5 מ"מ/מ"א.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - תקרה מונמכת אינה מקבילה למשקוף

זוויתן מתכת צמוד לאמבט – סכנת פציעה.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - זוויתן מתכת צמוד לאמבט – סכנת פציעה

 

ממ"ד:

משקוף ממ"ד עקום –

משקוף ממ"ד עקום בסטייה אנכית 7 מ"מ/מ"א-בניגוד לתקן 789 וכללי המקצוע הראויים.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - משקוף ממ"ד עקום

קיר ממ"ד אינו מקביל לריצוף פרוזדור מול חדר אמבט.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - קיר ממ"ד אינו מקביל לריצוף פרוזדור מול חדר אמבט

טפט דלך ממ"ד קרוע

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - טפט דלת ממ"ד קרוע.

חסר מעצור לדלת ממ"ד.

מילוי רובה לא אחיד לפנלים ממ"ד.

טיח עקום בהיקף פתחי איוורור ממ"ד.

חיפוי אבן לא מושלם בהיקף חלון ממ"ד.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - חיפוי אבן לא מושלם בהיקף חלון ממ"ד

טיח וצבע – לא סיימו בהיקף משקוף ממ"ד.

שקע בממ"ד – לא צמוד לטיח.

מסמר בולט מבריח חלון הדף.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - מסמר בולט מבריח חלון הדף

 

ליקויים ביחידת הורים:

חדר רחצה של יחידת הורים –

בחדר רחצה לא סיימו חיפוי מעל דלת ישנם לכלוכים רבים על רצפה וקירות.

צינור ביוב –

צינור ביוב בולט לתא מקלחת ומקטין את התא כך שרוחבו 65 ס"מ, נדרש מינימום 70 -90 ס"מ כדרישות הוראות למתקני תברואה וכנראה שאין בידוד אקוסטי בהיקף הצינור.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - צינור ביוב בולט לתא מקלחת

טרם הותקן כיור וברזים בחדר רחצה הורים.

חוטי מתכת בולטים מפתח איוורור ממ"ד.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - חוטי מתכת בולטים מפתח איוורור ממ"ד

דלת חדר הורים –

דלת חדר הורים לא הגיוני שהפתיחה לתוך מרכז פרוזדור, יש להתקין פתיחה צמוד לממ"ד, הטענה כי דלת ממ"ד תפריע לפתיחה אינה נכונה.

רטיבות תת ריצפתית בחדר הורים –

רטיבות תת ריצפתית בחדר הורים – יש לבדוק המקור ולתקן בהתאם, יתכן שהמקור הינו בצנרת
חימום תת ריצפתי או שהרטיבות חלחלה מחדר רחצה הורים.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - רטיבות תת ריצפתית בחדר הורים

 

חדר ליד חדר הורים:

אדן חלון מאלומיניום מעוך – נדרש לתקן וגם לנקות את כל אדני החלונות שבדירה.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - אדן חלון מאלומיניום מעוך

חסר פנל צמוד לדלת.

יש לכוון נעילת כל דלתות בדירה והתקנת מעצורים.

משקופים – יש לשפר התקנת הלבשות בהיקף משקופים.

ריצוף מרפסת – לא סיימו ריצוף מרפסת מאחורי מעבה מיזוג.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - לא סיימו ריצוף מרפסת מאחורי מעבה מיזוג

מעבה מזגן –

מעבה המזגן חוסם חלק גדול מהחלון – נגרם פגם אסתטי, פגיעה באוורור ותאורה- באם לא
ימצא פתרון ניתן לזמן שמאי מקרקעין מוסמך.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - מעבה המזגן חוסם חלק גדול

כתמי טיט על לוחות קופינג מרפסת.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - כתמי טיט על לוחות קופינג מרפסת

גריל מזגן בחדר שינה – עקום

 

מרפסת:

פנלים – חסרים

גימור המרפסת – חסרים אפיי מים וגימור לקוי מתחת לקופינג.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - חסרים אפיי מים וגימור לקוי מתחת לקופינג

גימור לקוי בהיקף אפיי מים/ מפגש אלמנטים בתקרת מרפסת.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - גימור לקוי בהיקף אפיי מים

חלחול רטיבות ממרפסת עליונה/ מלחים ומינרלים מסיסים על לוחות אבן.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - חלחול רטיבות ממרפסת עליונה

סדקים בכוחלה באבן פינה

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - סדקים בכוחלה באבן פינה

אדן חלון שובר סמוך למעבה מיזוג שבור.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - אדן חלון סמוך למעבה מיזוג שבור

ארמטורות – חסרות

כתמים במעברים לסלון – כתמי זפת משני צידיי מעבר לסלון, ושברים בצמידות לפתח.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - שברים בצמידות לפתח הדלת       בדק בית - חוות דעת לדוגמא - כתמי זפת משני צידיי מעבר לסלון

כתמי טיט – על חיפוי

חסר כוחלה בין לוחות קופינג.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - חסר כוחלה בין לוחות קופינג

מילוי רובה – אינו אחיד

פתח ניכוז – חסר כיסוי פתח ניקוז.

חומר איטום קיר חיצוני – חומר איטום בתפרים קיר חיצוני מתפרק.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - חומר איטום בתפרים קיר חיצוני מתפרק

ברזלים בולטים מטיח קירות היקף מרפסת.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - ברזלים בולטים מטיח קירות היקף מרפסת.

פסולת בניה במרפסת.

בדק בית - חוות דעת לדוגמא - פסולת בניה במרפסת

שונות:

ראש דוש מקלחת הורים – התקינו ללא אישור המעצבת ולכלוך רב על ריצוף.

רוחב של נישה ורחוב של חדר רחצה –

רוחבה של נישה 3.1 מול הכניסה מ' במקום 38.1 עפ"י התוכנית שהובאה לעיוני, רוחב חדר רחצה
הורים 90 ס"מ נטו במקום 100 ס"מ ועמוד/ צנרת חודר לתא מקלחת.- ניתן לפנות לשמאי מקרקעין
מוסמך לצורך אומדן ירידת ערך הנכס

אומדן כספי לתיקונים נדרשים:

ספ' נושא עלות ב- ש"ח
1 תיקונים במרפסת 8,000
2 טיח צבע 3,400
3 לוחות גבס ותקרות מונמכות 4,300
4 איטום 4,900
5 יבוש תת רצפתי 5,000
6 ממ"ד 4,500
7 ריצוף וחיפוי קירות 4,600
8 אלומיניום / אומדן זמני 2,100
9 דלתות 2,800
10 שונות 4,000
סה"כ 43,600
סה"כ כולל 10% פיקוח הנדסי 47,960
סה"כ כולל 17 מע"מ 56,113

 

האומדן הכספי מבוסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה למלאכות בהיקף דומה, אין בחוות הדעת התייחסות לנושא עלות סיום העבודות, עוגמת נפש וירידת ערך הנכס, המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה. האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא פגמים נסתרים, נדרש כשלושה שבועות לביצוע המלאכות.

פרטי ניסיון המהנדס:
החל משנת 9111 ועד היום – מנהל חברת גלאור מהנדסים ויועצים.
סורק מוסמך בתרמוגרפיה – רמה 9.

 • שיקום מבנים מסוכנים בתל אביב וירושלים.
 • ביצוע ביקורת מבנים ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה,רשמי המקרקעין ועוד .
 • ביצוע ביקורות מטעם רשת בתי ספר "עמל".
 • ביצוע ביקורות מטעם הסתדרות העובדים.
 • ביצוע ביקורת בנושא איטום ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על עבודות איטום.
 • ביצוע ביקורת לבית הראל – מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 1999 מ"ר.
 • ביצוע ביקורת לעשרות מבנים של מפעל תעשייה פטרוכימית בכינוס נכסים.
 • פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלין – עבודות איטום.
 • סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
 • כנסת ישראל- יעוץ באיטום גגות.
 • במסגרת תפקיד זה ביצעתי ביקורת באלפי דירות ומבנים לצורך איתור נזקי רטיבות והמלצות לתיקונים, הכנת מפרטים לאיטום, פיקוח על מלאכות איטום של מבני ציבור ומבנים פרטיים.

שם המזמין : משפחת שוורץ
22/03/2017 : הביקורת תאריך
כתובת : רחוב ירמיהו 24 דירה 7-ירושלים
נושא הביקורת : ליקויי בניה
תיאור הנכס : 4 חדרים ומרפסת בבניין מגורים משותף

נתבקשתי לחוות את דעתי בנושא ליקויי בניה, לשם כך ערכתי ביקורת בנכס. נעזרתי במד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי מסוג PROTIMETER ,במצלמה תרמית מסוג 105 TRI FLUKE, פלס דיגיטלי stabile וצילמתי תמונות.

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן