חוות דעת הנדסית - חדירת רטיבות מהשכנים

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין :משפחת רובינשטיין
12/4/2016 : הביקורת תאריך
כתובת : רחוב סוקולוב 7 בת ים
נושא הביקורת : חדירת רטיבות מרובה מדירה המצויה מעל דירת רובינשטיין
תאור הנכס : דירת 5.2 חדרים משופצת בבניין מגורים משותף.
נתבקשתי לחוות דעתי בנושא חדירת רטיבות מרובה לדירה -לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי
במצלמה טרמית מסוג 105 tri fluke ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter ,וצילמתי תמונות.

ממצאים בדירת רובינשטיין:

רטיבות רבה חודרת לאזורים הבאים:

– תקרה וחלקם העליון של קירות חדר שינה וחצי חדר .
– תקרת וחלקם העליון של קירות בסלון\ וכניסה לנכס .
– תקרת חדר אמבט-במידה פחותה .
– תקרת חדר מטבח -במידה פחותה .

תמונות:
בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות בדק בית - חדירת רטיבות

נמסר לי כי חדירת הרטיבות החלה לפני כחודש , נגרמים קילופי טיח וצבע, ועובש, נגרם בלאי מואץ
למבנה ולתכולה, פגיעה באיכות החיים ובבריאות, וסכנת התחשמלות -במצב הקיים לא ניתן להתגורר
בנכס ששיפוצו הסתיים לא מזמן ,נמסר לי כי אירוע דומה כבר התרחש לפני כשנה ולאחר מכן שופצה
דירת רובינשטיין .

ממצאים בדירה העליונה-

בעל הדירה מסר לי כי לפני כחודש זומן אינסטלטור מטעם חברת הביטוח , אולם מקור הדליפה לא אותר
ובשל כך הנזקים בדירה תחתונה החמירו , לאחר מכן שוב זומן אינסטלטור שאיתר את מקור הדליפה
בקופסת ניקוז של תא מקלחת ,כתוצאה מכך בכל פעם שהתרחצו חלחלה רטיבות לדירה תחתונה ולחול
שמתחת לאריחי הריצוף , נמסר לי כי הקופסא הדולפת הוחלפה ,כמו כן ניתן לראות כי הוחלף ריצוף בתא
המקלחת בלבד , ביום הביקורת מבוצע תיקון של תא המקלחת.

איתור מקור הרטיבות

א. חלחול רטיבות מרובה לדירת רובינשטיין מעיד כי לא בוצע איטום ו/או בוצע איטום לקוי לחדר
רחצה זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה!
ב. גם לאחר שבוצע תיקון החול שמתחת לריצוף רטוב מאוד ,הרטיבות התפשטה על פני שטחים.
נרחבים כפי שרואים בתקרת דירה תחתונה, החול שמתחת לריצוף סוג במים רבים שחלחלו
במשך שבועות.
ג. רטיבות כלואה עשויה להישאר עד כשנתיים ועד לייבוש נמשך תהליך של קורוזיה למוטות זיון, החלשות התקרה והמשך נזקי רטיבות בדירה התחתונה.
ד. ביום הבדיקה נמצא כי קיימת דליפה גם בצינור של ניאגרה בחדר שירותים הסמוך –איזולירבנד שהותקן בהיקף חיבור צינור זה מעיד כי דליפות קודמות "תוקנו" באופן חובבני.

מקור הרטיבות

תיקונים נדרשים בדחיפות בדירה העליונה:

אין מנוס מפירוק ריצוף ופינוי ריצוף כלים סניטרים ומילוי רטוב, בחדר אמבט חדר שירותים ופרוזדור .
רק לאחר ייבוש בטון הרצפה, ניתן לבצע איטום כראוי, ברצפת חדר רחצה וקירות ובחדר ושירותים ,
בסיום בדיקת הצפה ל-72 שעות ואישור מכון התקנים.
יש לזמן אינסטלטור לתיקון דליפה גם בחדר שירותים, ובדיקת אטימות של כל הצנרת,יש להחליף צנרת
מתכת ישנה שנתקפה בקורוזיה –מר רובינשטיין מסר לי כי גם האינסטלטור צחי מטעם חברת הביטוח
המליץ על כך ,למניעת דליפות חוזרות.
לבסוף יש לרצף מחדש מעל גבי חול יבש או סומסום , ולהתקין כלים סניטרים .
אין בחוות הדעת אומדן כספי לתיקונים בדירה עליונה.

תיקונים נדרשים בדירת רובינשטיין

רק לאחר ייבוש תקרה וקירות ניתן לבצע את התיקונים- )סביר להניח כי לאחר כל התיקונים שפורטו
הנדרשים בדירה העליונה ידרשו כ-3 שבועות לייבוש התקרה ,אולם אם לא יפונה החול הרטוב חדירת
הרטיבות עשויה להמשך חודשים רבים (.
– פינוי תכולה מחדרים שיתוקנו.
– פירוק ופינוי זהיר של ארון קיר, שהתקרה מעליו רטובה .
– הסרת טיח וצבע רופף.
– הסרת עובש ומריחת חומר קוטל עובש.
– תיקוני טיח.
– צביעת תקרה וקירות שניזוקו.
– החלפת לוחות גבס שניזוקו
– התקנת הארון במידת הצורך, החלפת גב ארון ו/או חלקו העליון.
– זימון חשמלאי מוסמך לבדיקת מערכת החשמל
– ניקיון הדירה.

עלות התיקונים:

כ – 4400₪
%10 פיקוח הנדסי 440.₪
סה"כ 840,4.₪
%18 מ.ע.מ 871.₪
סה"כ 711,5.₪
נדרשים כ- 3 ימי עבודה לביצוע המלאכות.
האומדן הכספי מתבסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה לעבודות בהיקף דומה.
האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי, והוצאות כגון זימון מהנדס בסך 416,1 שקל .
המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.

שם המזמין :משפחת רובינשטיין
הביקורת תאריך: 12/4/2016
כתובת : רחוב סוקולוב 7 בת ים
נושא הביקורת : חדירת רטיבות מרובה מדירה המצויה מעל דירת רובינשטיין דירת כהן
שם המהנדס הבודק : ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך2015/4/12 ערכתי ביקורת הנדסית במבנה הנדון, אני מצהיר בזאת כי ידועות
לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא
חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות / בדיקה לצורך רישום / בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית, וניסיוני. וכי אין לי כל עניין
בנכס הנדון, בשעת הבדיקה נכחו מר רובינשטיין ומר כהן ומר צבי כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

פרטי השכלתי :
1978 – בוגר תואר ראשון ושני Msc בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים : 00065286
פרטי ניסיוני :
15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרוייקטים שונים של בניה בבריה"מ.
מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד
מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת "דונה" – 100 יחידות דיור.
תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר- מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
 בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית )תע"ש (
תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
 פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
 שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
 תכנון והוצאות היתרי בנייה
 ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
 ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים, ובורר מוסכם.
 ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל"
 ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
 ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
 ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על
עבודות איטום.
 ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 9000 מ"ר.
 ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
 גינאה – שריסט מהנדסים – פיקוח מטעם משרד השיכון.
 פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
 פיקוח מטעם קק"ל, וב"ח אלי"ן – עבודות איטום
 סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
 עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"

 

מהנדס בדק בית

 

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן