חדירת רטיבות לנכס – 23/6/16

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים

 

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין : משפחת שמואלי
הביקורת תאריך : 23/6/2016
כתובת : הדס 89 משמר השבעה
נושא הביקורת : חדירת רטיבות רבה לנכס.
תיאור הנכס : בית חד משפחתי. לבית מרתף ושתי קומות מגורים. הבית מוקף בגינה ומשטחים מרוצפים.

נתבקשתי לחוות את דעתי בנושא חדירת רטיבות לנכס, לשם כך ערכתי ביקורת בנכס, נעזרתי במד
רטיבות אלקטרוני דיגיטלי מסוג PROTIMETER ,במצלמה תרמית מסוג 105 TRI FLUKE , וצילמתי תמונות.
כללי:
קיימת חדירת רטיבות רבה לקומת המרתף, ורטיבות בקומה העליונה. חדירת רטיבות גורמת לבלאי מואץ
למבנה ולתכולה , פגיעה באיכות החיים, וירידת ערך הנכס.

ממצאי חוות דעת – חדירת רטיבות לנכס:

1. חדירת רטיבות למרתף:

המילוי שמתחת לריצוף מוצף במים שגובהם כ – 8 ס"מ. הרטיבות עולה ביניקה קפילרית אל תחתית הקירות.

ישנם סימני רטיבות בחלק מהקירות עד לגובה של כ – 2 מ' שמעידים כי חדירת הרטיבות הינה כתוצאה מכשלי איטום .
במרתף יש שני בורות למשאבות טבולות שאינן מתפקדות .
תמונות –

במצב הקיים לא ניתן לעשות שימוש כלשהו במרתף.

תיקונים מומלצים בתוך המרתף

1. פירוק ופינוי של ריצוף ופנלים.
2. פינוי סומסום / מצע רטוב.
3. ייבוש רצפת הבטון.
4. פירוק תא מקלחת.

לאחר ביצוע עבודות איטום יסודיות יהיה צורך לבצע את המלאכות הבאות:

 • ריצוף מחדש מעל גבי סומסום יבש.
 • תיקוני טיח בקירות.
 • צביעת קירות.
 • שיקום חדר רחצה.
 • בדיקת אטימות צנרת מים, ניקוז וביוב. ( כיום המרתף מוצף ולא ניתן לבדוק את אטימות צנרת במרתף.)
 • התקנת משאבות טבולות תקינות.

איטום:
מלכתחילה היה צריך לאטום את המרתף בשלב בניית השלד. כיום קשה מאוד לבצע איטום יסודי מחדש.
יהיה צורך לבצע את המלאכות הבאות:

 • זימון קבלן איטום מיומן לביצוע העבודות ומתן תעודת אחריות למינימום 7 שנים:
 • חפירה בהיקף קירות חיצוניים עד ליסודות.
 • איטום קירות מעטפת בהתאמה למצב קירות חיצוניים .
 • התקנת צינור שרשורי עטוף בחצץ בקוטר "6 במסד המרתף .
 • התקנת שכבת מגן שתחצוץ בין האיטום לאדמה.
 • מילוי מחדש של אדמה.
 • שיקום מערכות גינון והשקייה.
 • בעת ביצוע החפירה בהיקף המרתף, יצטרכו גם לפרק משטחים מרוצפים ולאחר האיטום לבצע מחדש.

מכיוון שלא ידוע האם קיים איטום תת רצפתי במרתף ומה טיבו, יהיה צורך לבצע ליתר בטחון גם איטום פנימי במרתף, כלומר איטום שלילי ברמה גבוהה.

מומלץ גם להתקין בורות ניקוז מים בחצר עפ"י הנחיות מהנדס אינסטלציה.

עלות המלאכות הנ"ל במרתף ובהיקפו הינה כ – 190,000 ש"ח.

2. רטיבות שחודרת מהגג:

רטיבות חודרת בחורף מהגג לתקרות ולקירות קומה עליונה בייחוד באזורים הבאים:

 • לתקרה ולארון חשמל. – נגרמת סכנת התחשמלות.

רטיבות שחודרת מהגג - גלאור בדק בית

 • לתקרת יחידת הורים.
 • לתקרת חדר ילדים / עם טפטים.

חדירת רטיבות מהגג - גלאור בדק בית

תיקונים נדרשים:
זימון קבלן איטום מיומן לאיטום הגג. בסיום בדיקה בהצפה למשך 72 שעות ואישור מכון התקנים. עלות משוערת הינה כ – 11,000 ₪

 • לאחר מכן ניתן יהיה לבצע תיקוני טיח וצבע, החלפת טפטים וכד'.

3. רטיבות בקומה עליונה:

רטיבות בתחתית קירות וכן במצע שמתחת לאריחי הריצוף. מלחים ומינרלים מסיסים עולים במרווחים שבין אריחי הריצוף.

הרטיבות קיימת באזורים הבאים:

 • בסיום גרם מדרגות.
 • בהיקף נישת כביסה.
 • בהיקף חדר רחצה של יחידת הורים.

תיקונים נדרשים:
זימון אינסטלטור מיומן לחיסול הדליפה. כמו כן על מנת למנוע רטיבות כלואה שעלולה להישאר עד כשנתיים, מומלץ לפרק ריצוף, לפנות מצע רטוב, לייבש את הבטון ולרצף מחדש.
לא ידוע מה טיבו של איטום נישת כביסה וחדר רחצה, וייתכן שיהיה צורך לאטום חדרים אלו ולכן גם לבצע שיפוץ כללי.
עלות משוערת לתיקונים בשלב זה הינה כ  – 40,000 ₪.

4 .חדירת רטיבות בהיקף ומתחת לחלונות:

 • במפלס כניסה בחדר שסמוך למטבח.
 • בחלון גבוה של חדר מגורים.
 • במפלס העליון מתחת לחלונות חדרי שינה.

חדירת רטיבות בהיקף ומתחת לחלונות

תיקונים נדרשים:
יש לזמן אומן אלומיניום לאיטום חלונות והיקפם. בסיום יש לבצע בדיקה בהמטרה ואישור מכון התקנים.
עלות משוערת לתיקונים הינה כ – 5,000 ש"ח

 

אומדן עלויות לתיקון הליקויים

₪ 190,000 מרתף
₪ 11,000 המבנה גג
₪ 40,000 עליונה קומה
₪ 5,000 חלונות

סך ₪246,000

₪ 24,600  -10% – הנדסי פיקוח
סך ₪270,600
₪ 48,708-  18%-  מע"מ

סה"כ 313,310 ש"ח 

הזמן הנדרש לביצוע התיקונים כשלושה חודשי עבודה. האומדן הכספי מתבסס על מחירים מקובלים בענף הבנייה לעבודות בהיקף דומה.
האומדן הכספי אינו מתייחס לנושא עלות דיור חלופי, וירידת ערך הנכס. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה.

 

לרשימת חוות דעת

לחצו כאן

גלאור מהנדסים

דילוג לתוכן