חוות דעת הנדסית - איתור רטיבות בדירה

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים

 

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין: גב' רות רוזנמן
04/12/2016 :הביקורת תאריך
כתובת: רחוב כרמיה 9 ירושלים
נושא הביקורת: חדירת רטיבות רבה לנכס מדירה שמצויה מעל דירת רוזנמן ומשופצת כיום
שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי
תאור הנכס: דירת גן בעלת 4 חדרים במבנה לשימור.
נתבקשתי לחוות דעתי בנושא חדירת רטיבות רבה לנכס, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי
במצלמה טרמית מסוג 105 tri fluke ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter ,וצילמתי תמונות.

הממצאים:

בדירה שמעל דירת רוזנפלד מתבצעים כיום שיפוצים.
עקב דליפת מים בדירה העליונה חודרה רטיבות רבה לאזורים הבאים:
1 )למטבח.
2 )לסלון.
3 )לחדרי השינה.
4 )לפרוזדור.
5 )לנישת כביסה.
הרטיבות המרובה גורמת לטפטופי מים על הריצוף וסכנת החלקה/ מעידה.
מים חודרים גם בהיקף גופי תאורה, שקעים ומפסקים וגורמים לסכנת התחשמלות.
נגרמו גם נזקים לתכולה וללוחות גבס שבתקרות מונמכות, במטבח/סלון, פרוזדור וחדר כביסה.
תמונות לתיעוד הרטיבות –

בדק בית - חוות דעת גלאור - חדירת רטיבות בדק בית - חוות דעת גלאור - חדירת רטיבות בדק בית - חוות דעת גלאור - חדירת רטיבות בדק בית - חוות דעת גלאור - חדירת רטיבות

חדירת רטיבות מרובה גורמת בלאי מואץ למבנה ותכולה, ומפגע בריאותי וירידת ערך הנכס.
הרטיבות גורמת גם לקורוזיה של זיון שבתקרת המבנה לשימור, לכן לבלאי מואץ ובהמשך עלולים להתנתק גושי טיח.
כיום לא ניתן להתגורר בנכס!

תיקונים נדרשים בדחיפות :

ייבוש התקרה והקירות שניזוקו על ידי יבשנים אלקטרוניים .
לאחר מכן ניתן יהיה לשקם את דירת משפחת רוזנמן ולהשיב את המצב לקדמותו !

שם המזמין: משפחת רוזנמן
הביקורת תאריך: 04/12/2016
כתובת: רחוב כרמיה 9 , ירושלים
נושא הביקורת: חדירת רטיבות רבה לנכס מדירה שמצויה מעל דירת רוזנמן שעוברת שיפוץ כללי
שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 04/12/2016 ערכתי ביקורת הנדסית בנושא חדירת רטיבות רבה לנכס
מדירה שמצויה מעל דירת רוזנפלד במבנה הנדון.
אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית
משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות/בדיקה לצורך רישום/בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני. וכי אין לי כל
עניין בנכס הנדון.
בשעת הבדיקה נכחו גב' רות רוזנמן ומר צביקה כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

פרטי השכלתי:
1978 – בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים.
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים: 00065286
פרטי ניסיוני:
15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרוייקטים שונים של בניה בבריה"מ.
* מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד.
* מהנדס ביצוע, ניהול ופיקוח על בניית 100 יחידות דיור מטעם חברת דונה.
* תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר – מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
* בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית )תע"ש(.
* תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
* פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
* שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
* תכנון והוצאות היתריי בנייה.
* ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
* מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ובורר מוסכם.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל".
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
* ייעוץ ופיקוח הנדסי בפרויקטים שונים- מועצה מקומית כפר שמריהו.
* ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
* ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על
עבודות איטום.
* ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 000,9 מ"ר.
* ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
* גינאה – שריסט מהנדסים- פיקוח מטעם משרד השיכון.
* פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
* פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלי"ן – עבודות איטום.
* סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
* עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"
* ייעוץ בנושא איטום- בית דפוס והפצה "ידיעות אחרונות"
* בדיקת עשרות מבנים מסוכנים ומבני פלקל בעבור עיריית בת-ים.

 

מהנדס בדק בית

 

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן