חוות דעת הנדסית לדירת פנטהואז

חוות דעת לדוגמא - בדק בית - גלאור מהנדסים

19-07-2017

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


לכבוד וועד הבית \ ——- רשל"צ

העתק עיריית רשל"צ – מחלקת מבנים מסוכנים

הנידון -אישור מהנדס קונסטרוקציה

הנני מצהיר בזאת כי בתאריך 2017-07-19 ערכתי בדיקה הנדסית ויזואלית \ חזותית למבנה מגורים שברחוב ——–רשל"צ – לצורך בדיקת תקינות ויציבות קונסטרוקטיבית של הבניין .

כללי –
מדובר במבנה מגורים שבעבר הוסר מרשימת מבנים מסוכנים שנבנו בשיטת הפל קל לאחר בדיקות מעמיקות. עיינתי במכתבים של המהנדס אברהם חזי והמהנדס אלי נחום.

ממצאים –
ערכתי בדיקה חזותית ויזואלית בהיקף המבנה , בגג ובכל הדירות – לא נמצאו סימנים המעידים על פגם קונסטרוקטיבי !

הריני מאשר בזאת כי המבנה יציב מבחינה קונסטרוקטיבית ללא סימנים המעידים על כשל או פגם קונסטרוקטיבי

הערה -אין לבצע שינויים במבנה ללא אישור מהנדס , מפני שהמבנה נבנה בשיטת פל קל במידה ובעתיד יגרמו דליפות מים ואו פגמים באיטום -יש לתקנם בדחיפות !

הערות חשובות –
הבניין נבנה בשנת 1996 וקיים בלאי , בבניין קיימים אלמנטים שיש לתקן למניעת בלאי מואץ וסיכון בטיחותי, לאלמנטים הללו אין קשר לכך כי המבנה נבנה בשיטת פלקל :

התנתקות של טיח ובטון

בדירה 7 \ דירת פנטהאוז קיימת התנתקות של טיח ובטון לרבות מוטות זיון חשופים בקורות בטון של הפרגולה .

התנתקות של טיח ובטון

התנתקות טיח ופסיפס

בדירה 7 מתחת לגג עם מערכות סולאריות -התנתקות טיח ופסיפס בשל חלחול רטיבות מתמשכת .

התנתקות טיח ופסיפס בשל חלחול רטיבות מתמשכת

אלמנטים רופפים שיש לעגן

במסתור מזגנים של הבניין אלמנטים רופפים שיש לעגן

במסתור מזגנים של הבניין אלמנטים רופפים שיש לעגן

טיט ופסיפס רופפים

טיט ופסיפס רופפים בהיקף חלונות ממ"ד וביחוד בקומה א ,פסיפס רופף שמתנתק ממקומו בקירות חיצוניים.

 טיט ופסיפס רופפים

מעטפת טיח ופסיפס רופפים

בתקרת קומת עמודים במפגש עם קירות מעטפת טיח ופסיפס רופפים במספר מקומות אליהם חלחלה רטיבות .

חתימה גלאור מהנדסים בדק בית
מ.ר 65826

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן