חוות דעת – איטום גג

חוות דעת לדוגמא - בדקת בית - גלאור מהנדסים

 

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99, תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2, ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


חוות דעת מומחה

שם המזמין: משפחת דוד
תאריך הביקורת: 25.05.2017
כתובת: רחוב הרצל 103 ירושלים
נושא הביקורת: כשלים חמורים באיטום גג הבניין ונזקיי רטיבות בדירות.
שם המהנדס הבודק: ב. סדצקי

הנני מאשר בזאת שבתאריך 25.05.2017 ערכתי ביקורת הנדסית בנושא ליקויי בניה במבנה הנדון.
אני מצהיר בזאת כי ידועות לי היטב הוראות החוק הפלילי, בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית
משפט, ודין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי במקור כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
אין בחוות הדעת התייחסות/בדיקה לצורך רישום/בדיקת שרטוטים ברשויות השונות.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני. וכי אין לי כל
עניין בנכס הנדון.
בשעת הבדיקה נכחו מר דוד ומר צביקה כהנא מנהל חברת גלאור מהנדסים.

תיאור הנכס: דירות מגורים עליונות בבניין מגורים משותף.

נתבקשתי לחוות דעתי כשלים באיטום הגג, לשם כך ערכתי ביקורת הנדסית, נעזרתי במצלמה
טרמית מסוג 105 tri fluke ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי protimeter ,וצילמתי תמונות.

הממצאים:

בתאריך 11.12.2014 בוצע איטום הגג ע"י חברת "האיטום ".
המלאכות בוצעו באופן רשלני וחובבני, כתוצאה מכך חדרה רטיבות רבה לדירות בחורפים האחרונים,
נמסר לי כי קבלן האיטום זומן מספר פעמים, הקבלן שוב מרח חומרי איטום אולם ללא הועיל.

ממצאים בדירה 40:
רטיבות רבה חודרת לתקרה באזורים הבאים:
– סלון.
– מטבח.
– מרפסת מטבח.
– חדר אמבט.

תמונות מהדירה :

 ממצאים בדירה 39:

– חדירת רטיבות לתקרת סלון.
– חדירת רטיבות לתקרה בין סלון למטבח.
– חדירת רטיבות לתקרת מרפסת מטבח.

תמונות:

 

הכשלים שנמצאו באיטום הגג:

א. סדקים רחבים ועמוקים על פני שטחים נרחבים.

ב. מרחו חומר איטום לבן (כגון פוליגג או שווה ערך) אולם רק על חלק מהגג הותקנה רשת
אינטרגלאס, באזורים שאין רשת יש סדקים רבים.

ג. קילופים של שכבת האיטום.

ד. קפלים ברשת האינטרגלאס.

ה. חומר האיטום נמרח בשכבה דקה שאינה מכסה את הרשת.

ו. חומר האיטום נמרח מעל גבי לכלוך רב כך שהוא מתנתק מהגג.

ז. לא הרימו קולטי שמש ישנים על גבי אריחי ריצוף ופשוט מרחו חומר בהיקפם, כשהם
שקועים בתוך שכבת האיטום.

בדק בית - אי הרמת קולטי שמש בעת איטום

ח. מרחו חומר איטום גם על מעקות בהיקף הגג, אולם ברום המעקות יש סדקים עמוקים, וכן
מרווחים בין לוחות קופינג למעקות בנויים.

בדק בית - מריחת חומר איטום על מעקות הגג

ט. נמסר לי כי בתחילה הקבלן אטם את הקירות החיצוניים של המחסן ,על ידי מריחת חומר
איטום על גבי חלקם הפנימי של בלוקים במחסן גג -כמובן שאיטום רשלני זה לא מנע חדירת
רטיבות ,לאחר מכן דרש הקבלן 9000 שקל נוספים לאיטום הבלוקים של המחסן מבחוץ
מרחו חומר איטום/ סיקה או גלנס על גבי בלוקים בקירות חיצוניים של מחסן שבגג אולם
האיטום לא מגיע עד לחלקם העליון של הבלוקים, כמו כן קיים בטון וטיח חשוף בהיקף
הבלוקים. בנוסף לכך לכלכו את לוחות האבן בנטפי חומר איטום צמנטי.

בדק בית - בטון וטיח חשוף

 

בדק בית - בטון וטיח חשוף

מסקנות:

האיטום בוצע באופן חובבני-.
תיקונים יסודיים כולל פרוק ופינוי שכבת האיטום שבוצעה באופן חובבני, יש לזמן רק קבלן איטום
מיומן ומתן תעודת אחריות לטווח ארוך.
לפיכך על הקבלן שביצע את האיטום הרשלני להחזיר לוועד את הכספים ששולמו !

תיקונים נדרשים:

הסרת חומרי האיטום מהגג השטוח והרולקות – ניקיון יסודי, התקנת יריעות ביטומניות כדרישות
ת"י 1752 ,כולל פריימר וכל ההכנות הנדרשות.
לאחר האיטום יש לבצע בדיקת הצפה ל- 72 שעות ואישור מכון התקנים או אישור מהנדס.
יש להרים את כל קולטי השמש על גבי הגבהות/ אריחים.
במעקות יש לתקן סדקים ולמלא מרווחים בין לוחות קופינג לרום המעקות-ולאטום שוב .
* מומלץ לאטום גם בטון/טיח חשוף בהיקף פתחיי חלונות של חדר מדרגות וגם את פיר הצנרת .

בדק בית - קירות מתקלפים כתוצאה מרטיבות

יש להשלים ניקוי לוחות אבן שיש עליהם נטפי טיט.
כיום ביצוע התיקונים/ איטום מסובך משום שעל מנת להתקין יריעות ואו חומר איטום ביטומני חובה
להסיר את שכבת חומר האיטום האקרילי ("זפת לבן")

תיקונים נדרשים בדירות:

רק לאחר הסרת טיח וצבע רופף יש למרוח חומר קוטל עובש וביצוע תיקוני טיח וצבע.
יש לבצע את התיקונים בגג בדחיפות מפני שגם כיום חודרת רטיבות לתקרות, מה גם שהבטון רטוב
וקיימת רטיבות כלואה.
חדירת רטיבות לדירות גורמת לפגיעה באיכות החיים, בלאי מואץ למבנה ותכולה, אובדן שכ"ד
וירידת ערך הדירות

פרטי השכלתי:
1978 – בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, אוניברסיטת מוסקבה.
1992 – סיימתי בהצלחה קורס מהנדסי בנין באוניברסיטה העברית – גבעת רם – ירושלים.
מספר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים: 00065286

פרטי ניסיוני:
15 שנים כמהנדס קונסטרוקטור ומנהל פרוייקטים שונים של בניה בבריה"מ.
* מהנדס ביצוע ניהול ופיקוח מטעם חברת האחים ישראל – 250 יח"ד.
* מהנדס ביצוע, ניהול ופיקוח על בניית 100 יחידות דיור מטעם חברת דונה.
* תכנון קונסטרוקציה למבנים רבים וגשר – מפקדת התאום וקישור מטעם המינהל האזרחי – יו"ש.
* בדיקה וייעוץ קונסטרוקטיבי – תעשייה צבאית (תע"ש).
* תכנון ופיקוח על הקמת מבני מגורים ומבני ציבור ותמחירן עצמאי.
* פיקוח צמוד מטעם היזם מזרחי אליהו – 45 יח"ד.
* שיקום מבנים כולל מבנים מסוכנים.
* תכנון והוצאות היתריי בנייה.
* ביקורות הנדסיות ומתן חוות דעת מומחה עבור משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם מס רכוש למבנים שנפגעו בפעולות איבה.
* מומחה מטעם בתי משפט ובתי הדין הרבניים ובורר מוסכם.
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם רשת בתי הספר "עמל".
* ביצוע ביקורות הנדסיות מטעם הסתדרות העובדים.
* ייעוץ ופיקוח הנדסי בפרויקטים שונים- מועצה מקומית כפר שמריהו.
* ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה – הסתדרות המורים.
* ביצוע ביקורת הנדסית ומתן חוות דעת מומחה עבור רשות העתיקות – מוזיאון רוקפלר, ופיקוח על
עבודות איטום.
* ביצוע ביקורת הנדסית לבית הראל, מבנה משרדים ומסחר ששטחו כ – 000,9 מ"ר.
* ביצוע ביקורת הנדסית לעשרות מבנים של מפעל תעשיות פטרוכימיות בכינוס נכסים.
* גינאה – שריסט מהנדסים- פיקוח מטעם משרד השיכון.
* פיקוח מטעם רשות הדואר ומוזיאון ישראל.
* פיקוח מטעם קק"ל ובי"ח אלי"ן – עבודות איטום.
* סקר מבנים מסוכנים מטעם עיריית אילת.
* עריכת ביקורות הנדסיות לאלפי דירות ומבנים מטעם חברת "גלאור מהנדסים"
* ייעוץ בנושא איטום- בית דפוס והפצה "ידיעות אחרונות"
* בדיקת עשרות מבנים מסוכנים ומבני פלקל בעבור עיריית בת-ים

חתימה גלאור מהנדסים בדק בית

לרשימה המלאה של חוות דעת לחצו כאן

 מ.ר 65826

דילוג לתוכן