התחנה לבריאות המשפחה

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


15/03/2020

לכבוד:
מועצה מקומית
לידי מהנדס העיר
טיוטא –

הנידון: התחנה לבריאות המשפחה- בדיקת כשלי איטום, סריקה טרמית, הנחיות לאיטום ולתיקוני נזקי רטיבות וכתב כמויות.

כללי:
נערכה בדיקה במבנה ובהיקפו בליווי מהנדס העיר.
מדובר במבנה התחנה לבריאות המשפחה שהוקם בשנת 2004, קירות חיצוניים מבטון בחיפוי לוחות אבן בסיתות טובזה ,תקרות צלעות ,איטום גגות ביריעות ביטומניות.
נעזרנו במצלמה טרמית חדישה fluke 75 ומד רטיבות אלקטרוני דיגיטלי עם אלקטרודות וגלי רדיו protimeter sm .

ממצאים בהיקף המבנה:
לא בוצע איטום תחתית קירות הבטון, אלמנטים החודרים לקרקע הרטובה, קיים בטון חשוף למי גשמים ורטיבות.

כוחלה פגום בחיבורי לוחות אבן, קיימים מרווחים/ סדקים / חורים ואף כפיסי עץ שנותרו בין לוחות האבן.

טיח/צבע מתקלף מפרגולות בטון.

כוחלה רחב וסדוק וסיליקון בלוי ומקולף בהיקף חלונות אלומיניום.

חורים של קדחי מזגנים שלא נאטמו כראוי.

כוחלה סדוק ופגום בהיקף ארובה.

טיח/צבע מקולף בפינת עגלות תינוקות.

ממצאים בתוך המבנה:
קיימת רטיבות באזורים הבאים:
חדירת רטיבות מהגג לתקרת מבואה למבנה כולל נטיפים בשל רטיבות ממושכת.

רטיבות בתקרת אולם -הרטיבות חודרת מהגג.

רטיבות רבה ועובש מעל ובהיקף חלונות האולם- רטיבות חודרת מקירות חיצוניים שבהיקף ומעל חלונות.

בפינת בדיקת שתן רטיבות קלה בתחתית קירות מעל לפנלים באזור שמתחת לכיור.

סימני דליפת מים קלה מצנרת ניקוז וחסר איטום סיליקון סניטרי בחיבורי כיור ללוחות שיש.

חדירת רטיבות מהגג לתקרת חדר שירותים ב – 2 מוקדים.

רטיבות בתחתית קירות חדרי שירותים- ביחוד במחיצות שמפרידות בין תאי שירותים לחדר מרכזי, נדרש זימון אינסטלטור לבדיקת אטימות צנרת\ואיטום היקף קופסאות ביקורת .

במטבח- רטיבות בתחתית קירות מעל לפנלים מימין לכיור מטבח- נדרשת בדיקת אטימות צנרת – תיקון ע"י אינסטלטור.

נזילות מאזור לבני זכוכית "סקיי לייט".

בחדר אחות גדול רטיבות רבה מאוד בתחתית קירות ביחוד בקיר שמשמאל לארונות ולכיור. הרטיבות התפשטה למצע שמתחת לריצוף החדר. מלחים ומינרלים מסיסים יוצאים ממרווחים שבין אריחי ריצוף. הרטיבות הרבה חלחלה עד לתחתית קיר שחוצץ בין פינת המתנה לחדר אחות!

רטיבות גם בתחתית ארון שמתחת לכיור, עם עובש רב וריחות עובש.

הרטיבות הרבה חלחלה גם לתחתית קירות פרוזדור המוביל לחדר בטחון.

בחדר אחות קטן – חסר מילוי סיליקון בין כיור ללוח שיש.

12) בחדר אחות מוקד: בקיר שצבוע בירוק רטיבות רבה מקדח מזגן וגם מתחת לחלון.
רטיבות רבה גם מתחת לחלון נוסף.

13) חדר אחות ראשית:
מילוי רובה בין לוחות שיש לחיפוי קרמיקה מעל כיור התפרק.

דליפה מצנרת ניקוז גרמה נזק לארון מטבח מתחת לכיור + עובש.

ממצאים בגגות המבנה:
קיימים גגות שטוחים אטומים ביריעות ביטומניות עם אגרגט לבן.
גג רעפים.
גגון בטון משופע שבו הותקנו לבני זכוכית.

קיימים כשלי האיטום הבאים:
לא הותקנו סרגלי אלומיניום בחיבור יריעות להגבהות.

לא יישמו חומר מונע קרינה במפגשי יריעות.
לא אטמו הגבהות נותר בטון חשוף.

שלוליות רחבות ביחוד בגג במפלס תחתון/ מעל חדריי אחיות.

לא הותקנה קוביית בטון בהיקף חדירת צנרת מזגן מעל חדרי אחיות.

חסרים ברדסים \כיסויים לנקזים.
קוצים של מוטות זיון חודרים להגבהות.

לא אטמו בטון בהגבהות גם בהיקף גג רעפים.

לא סיימו כוחלה מתחת ללוחות קופינג וכוחלה פגום בחיבורי לוחות קופינג.
לא יישמו חומר מונע קרינה על גבי חומר ביטומני שיישמו בהיקף יציקת בטון ללבני זכוכית.

קופינג שבור בצמידות לנקז מעל כניסה למבנה.

יריעות ביטומניות בלויות מאוד שהותקנו בשנת 2004, וכן התנפחות/ התנתקות יריעות.

חסר מילוי כוחלה באזורים שונים.

כללי- דרישות מקבלן האיטום לכל כתבי הכמויות המצורפים :
תנאי סף הינו כי הקבלן שיבצע את עבודות האיטום הינו קבלן איטום מורשה ומיומן. על הקבלן לעבוד על פי כל כללי הבטיחות והגהות תוך הקפדה על ביצוע המלאכות לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 5 , והתקנים הישראלים 1752. 1920 ועוד
היריעות יהיו מתאימות לת"י 430.
התקנים והמפרט הכללי לעבודות בנייה אינם מצורפים למסמך זה, על הקבלן לזמן את המפקח לבדיקה לפני ביצוע כל שלב ובסיומו.
הקבלן יבדוק את האתר לפני ביצוע העבודות לרבות ביצוע מדידה מדוייקת במקום -לא ישולמו תוספות בגין טענה כי מידות בפועל לא מתאימות להצעת המחיר \ או לכתב הכמויות !
איטום גגות ביריעות ביטומניות מחושב על פי שטח הגג האופקי ,לא תשולם תוספת עבור איטום ביריעות ביטומניות בחלקם התחתון של כל המעקות והגבהות.
הקבלן צריך לעבוד לפי כל כללי הבטיחות – יש לעבוד עם כל החומרים עפ"י הנחיות היצרנים / ספקים.
אין ליישם חומר ביטומני על גבי משטחים רטובים, ואין ליישם צמנט הידראולי על גבי חומר ביטומני. הקבלן יוודא את רציפות מערכת האיטום ובמידה של אי התאמה יש להודיע ליועצים לפני הביצוע.
מפרטי האיטום אינם מהווים תחליף להנחיות אדריכל וקונסטרוקטור / יועץ אינסטלציה יועץ טרמי ויועצים אחרים.

מפרט טכני לאיטום הגגות:

בנוסף לליקויי האיטום בשל אי התקנת בידוד טרמי מספק נגרמים גשרי קור בחורף \ וחדירת קור שמצריך חימום רב בחורף – לכן נדרש גם לשפר את הבידוד הטרמי בשיטת ה "גג ההפוך "
מפרט טכני לאיטום מחדש כראוי של הגג:
-פרוק ופינוי יריעות ביטומניות ושאריות של חומרי איטום
-הכנות לקבלת מערכת האיטום כגון שיפור שיפועים באזור שלוליות ע"י מדה
-במידת הצורך יציקת רולקות 5 *5 ס"מ
-יציקת קוביות בטון 30*30 ס"מ באזורי חדירת צנרת ,והתקנת מקל סבא .
-פריימר ביטומני 300 g למ"ר
-התקנת שכבת חציצה מחוררת \יריעת אדים עד 30 ס"מ ממעקות
-ביטומן חם דו שכבתי 40\85 בעובי 3 מ"מ עם ארג פיברגלס ,שמשמש כמחסום אדים ושכבת איטום ראשונה .
-התקנת יריעות חיזוק 5 מ"מ sbs , במפגשי גג שטוח למעקות \הגבהות
-התקנת יריעות ביטומניות 5 מ"מ sbs עם אגרגט לבן .
-בדיקת הצפה ל-72 שעות ואישור מכון התקנים .
-התקנת סרגלי אלומיניום תקניים מעל ליריעות .
-מילוי מסטיק ביטומני מעל ליריעות .
-החלקת בטון היכן שקיים בטון חשוף עם סגרגציה \ כגון במעקות .
– צביעת מעקות שמעל ליריעות בצבע אלסטי עמיד לרטיבות כגון סיקה גארד 500 w \או יישום סיקה טופסיל 107 בגוון לבן עובי 2 מ"מ .
-על מנת לשפר את הבידוד הטרמי : התקנת לוחות קלקר f30 בעובי 5 ס"מ , מעליהם בד גאוטכני 500 g למ"ר בחפיפה , ואז חצץ שטוף עבה -בעובי 6 ס"מ – היתרון של שיטה זאת – הקטנת הבלאי של שכבת האיטום – ועמידות שנמשכת לעיתים עד 20 שנה .
התקנת ברדסים לפתחי ניקוז .

– איטום ב- 3 שכבות סיקה לסטיק 560 של קונסטרוקציית בטון בהיקף לבני זכוכית בעובי 3 מ"מ, הסרת חומרי איטום רופפים בהיקף לבני זכוכית ואיטום בסיקהפלקס 11 FC.

מפרט טכני לאיטום תחתית קירות חיצוניים/ מסד המבנה:
יש לאטום את תחתית הקירות באזור חדר הסקה חדר אחות ועד פינת עגלות
.
-חפירה ופינוי מילוי עד לתחתית קורת יסוד \ מסד
– ניקוי והחלקת חלקו התת קרקעי של הקיר
-תיקוני סגרגציה ע"י סיקה רפ
– על גבי בטון יבש בלבד איטום ע"י משחה ביטומנית פוליאוריתנית bpu 10 בעובי 4 מ"מ
– התקנת צינור שרשורי עטוף בחצץ 5"
-הצמדת לוחות קלקר בעובי 3 ס"מ להגנה על האיטום .
– מילוי מצע מחלחל

איטום שלילי \איטום פנימי –
מכיוון שכיום ניתן לאטום רק את חלקם החיצוני ולא את הפאות הפנימיות של האלמנטים החודרים לקרקע ידרש גם איטום פנימי \איטום שלילי כדקלמן : הסרת טיח עד לגובה של 70 ס"מ בקירות שניזוקו מרטיבות בחדר אחות,חדר המתנה ופרוזדור , ביצוע טיח הידראולי כגון סיקה טופ סיל 107 דו שכבתי בעובי 4 מ"מ ,ולאחר מכן צביעת הקירות .
ייבוש מילוי רטוב מתחת לריצוף –
-בחדר אחות גדול , פינת המתנה ובפרוזדור -התקנת ייבשן אלקטרוני לייבוש תת רצפתי עד שמצע החול שמתחת לריצוף יהיה יבש והרטיבות לא תעלה על 3% .

מפרט לאיטום קירות חיצוניים בחיפוי אבן :
יש לבצע את האיטום מעל ובהיקף כול קירות חיצוניים של אולם ואזורי כוחלה פגום :
הסרת כוחלה קיים.
פתיחת וניקוי מרווחים ופינוי כפיסי עץ שבין לוחות אבן, בין לוחות האבן נדרש מרווח של מינימום 10 מ"מ.
מילוי המרווח בכוחלה 119 בלתי מתכווץ של חברת כרמית בגוון שייבחר על פי הנחיות יצרן .
לאחר ניקוי לוחות אבן מאבק ועל גבי לוחות אבן יבשים בלבד, יישום 2 שכבות של סיקה S 700 /חומר איטום על בסיס סילאן סילוקסן
איטום חורי מזגנים ע"י סיקהפלקס Fc 11.
לאחר ייבוש החומר בדיקת המטרה על גבי 2 החזיתות של האולם ואישור מכון התקנים.

מפרט טכני לאיטום חלונות:

איטום חלונות ללא פירוק –
הסרת סיליקון ישן
מילוי סיליקון נטרלי
על גבי חשפי חלונות ועל גבי כוחלה יישום סיקה טופסיל אלסטיק 107 בעובי 2 מ"מ .
איטום חלונות בעייתיים כולל פירוק והתקנה מחדש –
-פרוק חלונות
-הסרת חומרי איטום ואלמנטים רופפים בהיקף פתחים
-יישום סיקה טופ סיל 107 בהיקף הפתחים
-התקנת יריעות epdm בעובי 1.2 מ"מ כולל פריימר ודבק תואם
-בקצוות יריעות מילוי סיקפלקס fc11
-לאחר התקנת חלונות אלומיניום מילוי סיליקון ניטרלי בהיקפם .
-בדיקת המטרה ואישור מכון התקנים .
-היות וקיים עיבוי ועובש -ביצוע טיח טרמי בהיקף חלונות האולם בלבד .
-יש לוודא ע"י אומן אלומיניום כי מידות הפתחים מתאימות להתקנה חוזרת של החלונות וכי חיבורי פרופילי אלומיניום אטומים ,וכי הנקזים מספקים ,וכן קיום בידוד טרמי למניעת גשרי קור עיבוי ועובש .

מפרט לתיקוני טיח/ איטום פרגולות בטון :
הסרת טיח וצבע רופף.
תיקוני טיח.
יישום סיקה גארד W550 שלוש שכבות בגוון שיבחר.

מפרט לאיטום קיר חיצוני פינת עגלות:
הסרת צבע וטיח רופף.
הסרת טיח עד לגובה של 1 מטר מפני הריצוף
יישום סיקה סרם 500 סרלסטיק בעובי של מינימום 6 מ"מ .
יישום צבע אטום סיקה גארד W 550 מינימום 2 שכבות מעל גבי פריימר תואם.
מילוי בין ריצוף לפנלים בסיקה הייפלקס 250

מפרט לתיקוני טיח/צבע קירות פנים:
הסרת טיח וצבע רופף.
יישום חומר קוטל עובש בהיקף חלונות באולם.
תיקוני שפכטל.
צביעת קירות בשלמותם בגוון הנדרש מינימום 2 שכבות.
ניקיון.

אינסטלציה:
בדיקת אטימות צנרת מים, דלוחין וביוב בכול חדרי שירותים, מטבח וכיורים בחדרי אחיות ותיקונים בהתאם לממצאים.
מילוי סיליקון סניטרי עמיד לעובש בחיבורי כיורים ללוחות שיש .
מילוי רובה בין לוחות שיש לאריחים היכן שנדרש .
תקרות מונמכות:
החלפת אלמנטים שניזוקו מרטיבות.

מפרט לתיקון ארונות –
ארונות מתחת לכיורים שניזוקו מרטיבות :
א. יש לזמן נגר להחלפת אלמנטים שניזוקו מרטיבות ועובש.
ב. יישום חומר קוטל עובש

כתב כמויות – התחנה לבריאות המשפחה

כללי- דרישות מקבלן האיטום לכתבי הכמויות המצורפים :
תנאי סף הינו כי הקבלן שיבצע את עבודות האיטום הינו קבלן איטום מורשה ומיומן. על הקבלן לעבוד על פי כל כללי הבטיחות והגהות תוך הקפדה על ביצוע המלאכות לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה פרק 5 , והתקנים הישראלים 1752. 1920 ועוד
היריעות יהיו מתאימות לת"י 430.
התקנים והמפרט הכללי לעבודות בנייה אינם מצורפים למסמך זה, על הקבלן לזמן את המפקח לבדיקה לפני ביצוע כל שלב ובסיומו.
הקבלן יבדוק את האתר לפני ביצוע העבודות לרבות ביצוע מדידה מדוייקת במקום -לא ישולמו תוספות בגין טענה כי מידות בפועל לא מתאימות להצעת המחיר של הקבלן \ או לכתב הכמויות !
איטום גגות ביריעות ביטומניות מחושב על פי שטח הגג האופקי ,לא תשולם תוספת עבור איטום ביריעות ביטומניות בחלקם התחתון של כל המעקות והגבהות.
הקבלן צריך לעבוד לפי כל כללי הבטיחות – יש לעבוד עם כל החומרים עפ"י הנחיות היצרנים / ספקים.
אין ליישם חומר ביטומני על גבי משטחים רטובים, ואין ליישם צמנט הידראולי על גבי חומר ביטומני. הקבלן יוודא את רציפות מערכת האיטום ובמידה של אי התאמה יש להודיע ליועצים לפני הביצוע.
מפרטי האיטום אינם מהווים תחליף להנחיות אדריכל וקונסטרוקטור / יועץ אינסטלציה ,בידוד טרמי ויועצים אחרים.

מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
1.0
. מפרט טכני לאיטום מחדש כראוי של הגג

1.01
פירוק ופינוי של יריעות ביטומניות ושאריות של חומרי איטום.
מ"ר
240 +חלקם התחתון של מעקות

1.02
הכנות לקבלת מערכת האיטום כגון שיפור שיפועים באזור שלוליות ע"י מדה
מ"ר
13

1.03
במידת הצורך יצירת רולקות 5X5 ס"מ
קומפלט

1.04
התקנת קוביות בטון 30 X 30 ס"מ באזורי חדירת צנרת והתקנת " מקל סבא".
קומפלט

1.05
פריימר ביטומני 300גר' למ"ר.
מ"ר
240 +חלקם התחתון של מעקות

1.06
התקנת שכבת חציצה מחוררת / יריעת אדים עד 30 ס"מ ממעקות.
קומפלט

1.07
ביטומן חם דו שכבתי 85/40 בעובי 3 מ"מ עם ארג פיברגלס שמשמש כמחסום אדים ושכבת איטום ראשונה.
מ"ר
240 +חלקם התחתון של מעקות

1.08
התקנת יריעות חיזוק 5 מ"מ SBS במפגשי גג שטוח למעקות / הגבהות.
קומפלט

1.09
התקנת יריעות ביטומניות 5 מ"מ SBS עם אגרגט לבן בחפיפה .
קומפלט

1.10
בדיקת הצפה למשך 72 שעות ואישור מכון התקנים.
יח
2

1.11
התקנת סרגלי אלומיניום תיקניים מעל יריעות,קיבוע ע"י דיבלים כול 30 ס"מ .
קומפלט

1.12
מילוי של מסטיק ביטומני 244 מעל יריעות.
קומפלט

1.13
החלקת בטון היכן שקיים בטון חשוף מחוספס כגון במעקות.
קומפלט

1.14
צביעת מעקות שמעל ליריעות בצבע אלסטי עמיד לרטיבות כגון סיקה גארד 500 W או יישום סיקה טופסיל 107 בגוון לבן עובי מינימום 2 מ"מ.
קומפלט

1.2
על מנת לשפר את הבידוד הטרמי:

1.21
התקנת לוחות קלקר F30 בעובי 5 ס"מ, מעליהם בד גאוטכני 500g למ"ר בחפיפה, ואז חצץ שטוף עבה בעובי 6 ס"מ.
מ"ר
240

1.22
התקנת ברדסים בפתחי אוורור.
יח
3

1.23
איטום בשלוש שכבות סיקה לסטיק 560 של קונסטרוקציית בטון בהיקף לבני זכוכית בעובי 3 מ"מ,
מ"ר
10

הסרת חומרי איטום רופפים בהיקף לבני זכוכית ואיטום בסיקהפלקס FC11
קומפלט

2. מפרט טכני לאיטום תחתית קירות חיצוניים / מסד המבנה
יש לאטום את תחתית הקירות באזור חדר הסקה וחדר אחות ועד פינת עגלות .

מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
2.01
חפירה ופינוי של מילוי \ אדמה עד לתחתית קורת יסוד / מסד
מ"א
20

2.02
ניקוי והחלקת חלקו התת קרקעי של הקיר
קומפלט

2.03
תיקוני סגרגציה ע"י סיקה רפ.
קומפלט

2.04
על גבי בטון יבש בלבד איטום ע"י משחה ביטומנית פוליאוריתנית 10BPU בעובי 4 מ"מ.
מ"א
20

2.05
התקנת צינור שרשורי עטוף בחצץ 5".
מ"א
20

2.06
הצמדת לוחות קלקר בעובי 3 ס"מ להגנה על האיטום.
מ"א
20

2.07
מילוי מצע מחלחל.
קומפלט

מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ

2.1

איטום שלילי \ איטום פנימי

2.11
הסרת טיח עד לגובה של 70 ס"מ בקירות שניזוקו מרטיבות כגון בחדר אחות , חדר המתנה ופרוזדור.
מ"א
30

2.12
ביצוע טיח הידראולי כגון סיקה טופסיל 107 דו שכבתי בעובי 4 מ"מ.
מ"א
30

2.13
צביעת הקירות ,עד לקבלת כיסוי צבע אחיד .
קומפלט

2.2.

ייבוש מילוי רטוב מתחת לריצוף בחדר אחות גדול , חדר המתנה ובפרוזדור

2.21
התקנת יבשון אלקטרוני לייבוש תת רצפתי עד שמצע החול שמתחת לריצוף יהיה יבש
-הרטיבות לא תעלה על 3%,נדרשת בדיקת מכון התקנים
קומפלט

יחד

1

3 .מפרט לאיטום קירות חיצוניים בחיפוי אבן -ביחוד בהיקף הקירות החיצוניים של האולם

מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
3.01
הסרת כוחלה קיים.
מ"ר
70

3.02
פתיחה ניקוי מרווחים ופינוי כפיס עץ שבין לוחות אבן. בין לוחות האבן נדרש מרווח של מינימום 10 מ"מ.
קומפלט
70

3.03
מילוי המרווחים בכוחלה 119 בלתי מתכווץ של חברת כרמית בגוון שייבחר.
מ"ר
70

3.04
לאחר ניקוי לוחות אבן מאבק ועל גבי לוחות אבן יבשים בלבד , יישום 2 שכבות של סיקה 700S/ חומר איטום על בסיס סילאן סילוקסן.
מ"ר
70

3.05
איטום חורי מזגנים ע"י סיקהפלקס 11F.
קומפלט

3.06
לאחר ייבש החומר – ביצוע בדיקה בהמטרה על גבי שתי החזיתות של האולם ואישור מכון התקנים.
יחד
1

4. מפרט טכני לאיטום חלונות

מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
4.0
איטום חלונות ללא פירוק:
יח
12

4.01
הסרת סיליקון ישן.
קומפלט

4.02
מילוי סיליקון ניטראלי.
קומפלט

4.03
על חשפי חלונות ועל גבי כוחלה – יישום סיקה טופסיל אלסטיק 107 בעובי 2 מ"מ.
קומפלט

4.1

איטום חלונות שבהיקפם חודרת רטיבות כולל פירוק והתקנה מחדש:

4.1.1
פרוק החלונות ,לאחר פירוק החלונות -הסרת חומרי איטום בהיקף פתחים.
יח
8

4.1.2
יישום סיקה טופסיל 107 בהיקף הפתחים.
קומפלט

4.1.3
התקנת יריעות epdm בעובי 1.2 מ"מ כולל פריימר ודבק תואם.
קומפלט

4.1.4
בקצוות יריעות – מילוי סיקפלקס fc11
קומפלט

4.1.5
לאחר התקנת חלונות אלומיניום – מילוי סיליקון נייטראלי בהיקפם.
קומפלט

4.1.6
בדיקות המטרה ואישור מכון התקנים.
יח
2 חזיתות

יש לוודא ע"י אומן אלומיניום כי מידות הפתחים מתאימות להתקנה חוזרת של החלונות וכי חיבורי פרופילי אלומיניום אטומים וכי הנקזים מספקים, וכן קיום בידוד טרמי וקצף פוליאוריתני בהיקף חלונות למניעת גשרי קור עיבוי ועובש.

5 מפרט לתיקוני טיח / איטום פרגולות בטון
מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
5.0
הסרת טיח וצבע רופף.
קומפלט

5.1
תיקוני טיח.
קומפלט

5.2
יישום סיקה גארד 550w \ צבע אוטם שלוש שכבות בגוון שייבחר.
קומפלט

6. מפרט לאיטום קיר חיצוני פינת עגלות
מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
6.01
הסרת צבע וטיח רופף.
קומפלט

6.02
הסרת טיח עד לגובה 1 מ' מפני הריצוף.
קומפלט

6.03
יישום סיקה סרם 500 סרלסטיק בעובי מינימום 6 מ"מ.
קומפלט

6.04
יישום צבע אטום סיקה גארד 550w מינימום 2 שכבות מעל גבי פריימר תואם.
קומפלט

6.05
מילוי בין ריצוף לפנלים בסיקה הייפלקס 250.
קומפלט

7. מפרט לתיקוני טיח וצבע קירות פנים
מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
7.0
הסרת טיח וצבע רופף.
מ"א
30

7.01
יישום חומר קוטל עובש בהיקף חלונות באולם, ביצוע טיח טרמי בהיקף חשפי חלונות אולם .
קומפלט

7.02
תיקוני שפכטל.
קומפלט

7.03
צביעת קירות בשלמותם בגוון הנדרש מינימום 2 שכבות.
מ"ר
90

7.04
ניקיון לאחר תיקוני טיח וצבע .
קומפלט

8. מפרט לתיקוני אינסטלציה
מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
8.01
בדיקת אטימות צנרת מים, דלוחין, וביוב בכל חדרי שירותים, מטבח, וכיורים בחדרי אחיות ותיקונים בהתאם לממצאים.
קומפלט

8.02
מילוי סיליקון סניטרי עמיד לעובש בחיבורי כיורים ללוחות שיש.
קומפלט

9. תקרות מונמכות
מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
9.0
החלפת אלמנטים שניזוקו מרטיבות
קומפלט

10. מפרט טכני לתיקון ארונות מתחת לכיורים שניזוקו מרטיבות
מס'
תיאור העבודה
יח' מידה
כמות
מחיר
בש"ח
סה"כ
10.0
זימון נגר -החלפת אלמנטים שניזוקו מרטיבות ועובש
קומפלט

10.1
יישום חומר קוטל עובש
קומפלט

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן