אישור מהנדס – תקרה מונמכת

אישור מהנדס - גלאור מהנדסים ויועצים

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


אישור מהנדס

לכבוד: מכללת הארזים

רחוב: הילל 24 ירושלים

הנידון: אישור מהנדס קונסטרוקציה

הנני מצהיר בזאת כי בתאריך 2017-07-11 ערכתי בדיקה הנדסית ויזואלית
למשרדים \ כיתות לימוד שבמשרדי החברה ברחוב הילל 24 קומה ג -ירושלים, לצורך בדיקת תקינות ויציבות קונסטרוקטיבית של משרדי \ כיתות אחד על אחד.

הממצאים-

המשרדים \ כיתות לימוד למבוגרים מצויים בקומה שלישית של בניין משרדים ומסחר .
התקרה הינה מבטון מזויין , קירות חיצוניים מבטון, מחיצות פנים לחלוקת החלל מלוחות גבס.

הריני מאשר בזאת כי המבנה של מכללת הארזים -תקין ויציב מבחינה קונסטרוקטיבית

הערה – אין לבצע שינויים במבנה ללא אישור מהנדס

 

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן