אישור מהנדס – אשכול גנים

אישור מהנדס – גלאור מהנדסים ויועצים

גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ
סניף מרכז: שלמה המלך 99 ,תל-אביב
סניף ירושלים: רח' הסורג 2 (פינת יפו) – ירושלים
1800-222285 :'טל
WWW.AGALOR.CO.IL :באינטרנט כתובתנו


אישור מהנדס

לכבוד: מועצה מקומית כפר שמריהו, אשכול גנים ומבנה העצמה.

רחוב: האורנים 17 כפר שמריהו

הנידון: אישור מהנדס קונסטרוקציה/ יציבות מבנים ותקרות אקוסטיות באשכול גנים בניין העצמה.

 

הנני מצהיר בזאת כי בתאריך 03/07/2016 ערכתי בדיקה הנדסית ויזואלית למבנים ולתקרות אקוסטיות
שבאשכול גני ילדים, זאת לצורך בדיקת תקינות ויציבות קונסטרוקטיבית של המבנים הנ"ל, ושל תקרות
אקוסטיות/מונמכות, ובתאריך 25-08-2016 נערכה בדיקה נוספת.

בדקתי את המבנים שבאשכול הגנים, ובניין העצמה – ואת התקרות האקוסטיות- הריני מאשר בזאת כי
המבנים והתקרות האקוסטיות יציבים ותקינים מבחינה קונסטרוקטיבית!

 

 

 

 

 

 

לרשימה המלאה של חוות דעת

לחצו כאן

דילוג לתוכן